Historietime mot Bjerkebekk

Tur nr: 265
Område: Follomarka
Lengde: 30.9 km
Gradering: Medium

Skulle vi tatt denne turen for rundt ni tusen år siden, ville deler av den gått langs strandkanten. På denne sykkelturen kan vi bli bedre kjent med den spennende historien i Follo. Turen går fra Ås til Kråkstad, via Granerud til Bjerkebekk, og tilbake til Ås via Ski.

Rundt 7.800 f.Kr. lå store deler av Follo under vann. Landet var presset ned av innlandsisen. Området innover mot Kråkstad er en del av Ås-Kråkstad-morenen, et høydedrag av grus og sand som ble dannet der iskanten hadde ligget lenge.

Utgangspunktet for sykkelturen er Ås stasjon. Vi sykler først forbi Ås videregående skole, og når tettbebyggelsen er tilbakelagt, kommer vi inn i kulturlandskapet, med fine gårder på store sletter. Vi sykler også gjennom korte partier med skog.

De historiske sporene blir ekstra tydelige når vi kommer fram til Glenne gård. Her er det absolutt verdt å ta seg en stopp. Vi kan se en gravhaug fra jernalderen (ca. 100 f.Kr.- ca. 600 e.Kr.). – og grunnmuren etter smia på gården. Universitetets oldsakssamling har satt opp et informasjonsskilt med fyldig informasjon.

Ca. 2,5 kilometer av strekningen før Kråkstad går på grusvei. Etter at vi har passert Glenne gård, er vi på asfalt igjen, krysser E18, sykler forbi Kråkstad kirke, og kommer fram til Kråkstad stasjon. Nå skal vi videre til Granerud. Her følger vi bilveien innover, i svak stigning.

Fra parkeringsplassen ved Granerud skytebane bærer det inn i skogen. Vi sykler på skogsbilvei innover i Marka – og via Langtjernet kommer vi fram til Bjerkebekk. Den åpne, fine plassen ved speiderhytta er et populært turmål. Her er det benker og bålplass – et utmerket sted for en rast.

Det er tid for å tenke på hjemturen, og vi fortsetter i retning Ski. Etter to kilometer er vi ute av skogen, og sykler videre langs åker og eng. Vi passerer Ski middelalderkirke, og er snart framme ved Ski stasjon. Så legger vi kursen sørover på gang- og sykkelveien langs riksvei 152.

Vi krysser E18 for andre gang i dag, og kommer inn på en strekning med grus (ca. 2,5 kilometer). Helt på slutten av turen sykler vi langs jernbanelinja, og dermed er ringen straks sluttet – på Ås stasjon.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Ås

Nr Navn Fra Til Lengde i km
476 Ås - Glenne - Kråkstad Ås Kråkstad 8.2
477 Kråkstad - Granerud Kråkstad Granerud 4.0
478 Granerud - Bjerkebekk Granerud Bjerkebekk 3.2
474 Ski - Bjerkebekk Bjerkebekk Ski 7.5
359 Ås - Ski Ski Ås 8.0