Mange har et forhold til Sundvollen, men for de fleste er nok dette tettstedet i Hole kommune kun et lite veistykke på E16. Men de som kjenner mer til Sundvollen, vet at man her har et flott utgangspunkt for turer opp på Krokskogen. Sykkelturen som her presenteres, er svært variert. Her får du oppleve flate asfaltstrekninger ved Steinsfjordens bredder, men du får også sjansen til å tråkke deg oppover til Krokskogens vestside. Her oppe får du grus under dekkene, men en trillesti ved Løvlia er også en del av turen.

Du kan komme til Sundvollen med både buss og bil, men du kan selvsagt også sykle dit. Den første delen av turen går oppover på den asfalterte bomveien Dronningveien. Den bringer deg til Kronprinsens utsikt, der hang- og paragliderentusiastene kaster seg utfor Krokskogens bratte vestside. Herfra har du en kjempeflott utsikt mot Tyrifjorden, Steinsfjorden, Ringerike og fjellene i det fjerne. Det er nå kikkert og/eller kamera bør frem. Etter en pause ved dette flotte utsiktspunktet trår du deg noen hundre meter sydover til Kleivstua. Der kan du se rester etter den gamle taubanen og tønneheisen som gikk opp hit fra Sundvollen før Dronningveien kom til. Like ved har du også Dronningens utsikt. Det en gang så flotte utsiktspunktet er imidlertid sjenert av trær, som nå blokkerer en del av sikten. En mye bedre oversikt er det fra Kongens utsikt, dit man kommer på sti (en drøy kilometer) opp fra Kleivstua.

Fra Kleivstua sykler du tilbake til Kronprinsens utsikt og fortsetter forbi bommen og inn på grusveien mot Retthelletjern. Her er det fine bademuligheter, så benytt gjerne sjansen til en forfriskende avkjøling hvis været er godt.

Like etter Retthelltjern passerer du Retthellseter, ligger noen få titalls meter på venstre side av skogsbilveien. Det anbefales å ta en snartur opp dit og vandre rundt på vollene og ta de restaurerte seterbygningene i nærmere øyesyn. Det er Hole historielag som står for vedlikeholdet, og foreningen har også satt opp flere informasjonsskilt som forteller om seterlivet her tidligere.

Nå er det lett sykling nedover til Fjellsetra. Det er en del hytter i dette området, så vær oppmerksom på at du kan møte en og annen bil. Husk at fartsgrensen er 30 km/t. I veikrysset ved Fjellsetra tar du til venstre, og nå venter det noen oppoverbakker frem til Fjellseterbommen. Her tar du inn på den ca. to kilometer lange trillestien mot Løvlia. Den går i stigende terreng, men de fleste kan sykle på den nesten hele veien.

Fra Damtjern sykler du tilbake noen hundre meter samme veien som du kom. Det blir enda mer utforkjøring nå. Du får Stubdal på venstre hånd, en gård med rike krokskogtradisjoner. Den synes riktignok ikke så godt fra veien. Ha kontroll på farten videre ned bakkene, for de slutter ikke før du er nede ved kjerratmuseet, der du kan finne mye informasjon om kjerraten i Åsa. Den gikk i sin tid oppover åssiden like ved den veien du akkurat har syklet på.

Ved Åsa-krysset i nordenden av Steinsfjorden svinger du til venstre og sykler på Åsaveien på østsiden av Steinsfjorden. Snart er du tilbake på Sundvollen, der du startet turen.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Sundvollen

Nr Navn Fra Til Lengde i km
303 Sundvollen - Kleivstua Sundvollen Kleivstua 4.9
149 Kleivstua - Fjellstadhytta Kleivstua Fjellstadhytta 5.4
1011 Fjellstadhytta – Fjellsetra Fjellstadhytta Fjellsetra 1.3
1012 Fjellsetra – Fjellseterbommen Fjellsetra Fjellseterbommen 2.4
270 Fjellseterbommen - Løvlia Fjellseterbommen Løvlia 1.5
146 Damtjern - Løvlia Løvlia Damtjern 4.9
488 Åsa - Damtjern Damtjern Åsa 4.5
489 Åsa - Elvikbråtan Åsa Elvikbråtan 3.0
486 Sundvollen - Elvikbråtan Elvikbråtan Sundvollen 5.3