Langs elver og gamle veifar

Tur nr: 271
Område: Bærumsmarka
Lengde: 22.4 km
Gradering: Medium

Her får du sjansen til å sykle gjennom varierte landskaper i Bærum. Du er innom et landskapsvernområde, følger deler av traseen til den historisk interessante Ankerveien og får sykle på en flott turvei langs elven Lomma. Men turen både starter og slutter i tettstedet Sandvika.

Sandvika har status som by, og selv om det er mest hyggelig å ferdes på sykkel et stykke unna bymessige strøk, er det en praktisk at stedet har god kollektiv kommunikasjon. Både buss og tog stopper her, og det er nettopp fra togstasjonen denne turen starter. Derfra sykler du over Sandvikselva et par ganger og tar den bratte bakken opp ved Hamang slik at du kommer inn på området til Bærum sykehus. Etter at du har syklet gjennom sykehusområdet, tar du turveien opp til Valler, og derfra er veien kort opp til Fleskum gård. Hvis du kommer hit i begynnelsen av april, vil du se flotte tepper av blåveis på skogbunnen.

Fra gården bærer det nedover en liten bakke og inn i det aller helligste, landskapsvernområdet Kolsås/Dælivann - et yndet turmål for Bærums befolkning. Det var i dette vakre kulturlandskapet mange av maleriene ble til under «Fleskumsommeren» i 1886, en viktig periode for norsk billedkunst. Spesielt berømt er maleriet «Seljefløiten», som Christian Skredsvig malte utkastet til nede ved Dælivann. Ta gjerne en avstikker til sørenden av vannet, der maleren hentet motivet sitt fra. Stedet er satt i stand slik det var den gangen, og det er flott å ta en pause her.

Når du sykler videre langs vestsiden av vannet, gjennom Dælidalen og forbi Dalbo gård, har du Stein gård i syne, der den ligger ved foten av Gardlaushøgda. Snart er du ved Gamle Ringeriksvei, der du tar en venstresving. Ved Stein gård bringer turveien i den gamle Ankerveiens trasé deg nedover til Bærums Verk. Derfra tar du til venstre, sydover langs Lomma.

Glitredammen passeres, og snart er du nede ved Lommas sydligste punkt, der den slår seg sammen med Isielva ved Vøyenenga. Herfra sykler du til venstre, hovedsakelig på gang-/sykkelvei, tilbake til Sandvika der du startet turen.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Sandvika

Nr Navn Fra Til Lengde i km
482 Sandvika - Valler Sandvika Valler 4.1
275 Valler - Dælivann - Øverland (Dæliveien) Valler Øverland 4.4
483 Øverland - Bærums Verk Øverland Bærums Verk 4.1
481 Vøyenenga - Bærums Verk Bærums Verk Vøyenenga 4.9
479 Sandvika - Vøyenenga Vøyenenga Sandvika 4.9