Timilstur som går innom åtte kommuner og fire fylker. Turen går gjennom Nordmarka fra nord til sør, gjennom søndre delen av Bærumsmarka og Vestmarka og til slutt tvers gjennom hele Kjekstadmarka.

Fra togstasjonen på Grua sykler du først et lite stykke sørvestover på Hadelandsvegen – til du ser skilting til Mylla opp Myllavegen. Du sykler opp asfaltbakkene og kommer så frem til dammen. Der tar du til venstre – inn på skogsbilvei – og fortsetter på sørsiden av vannet frem til Trantjern.

Nå venter et lettsyklet parti forbi Ølja og ned Kalvedalen til Gjerdingen. Selv om det kan radig unna på dette partiet, så kast likevel et blikk opp til høyre når du er ved Ølja. Da ser du litt av Markas høyeste topp, Svarttjernshøgda (717 moh.). Hvis du vil kombinere syklingen med en liten topptur hvor utsikten er flott, så er et besøk på Kollern (688 moh.) et alternativ. Det går sti opp dit fra østsiden av skogsbilveien, rett etter at du har passert Ølja.

Gjerdingen er et av de største vannene i Marka, og det er på dets nordside du skal ferdes nå. Du får noen bakker å bryne deg på, men etter at du igjen kommer ned til vannkanten, kan du glede deg over flere fine rasteplasser.

På østsiden av Gjerdingen sykler du inn på en trillesti som raskt bringer deg til Gjerdingdammen. Her er det flott å ta en pause mens du skuer mot Gjerdingen gård på den andre siden av vannet. Neste etappe er mot Katnosa og Sandungen, to steder hvis navn garantert vekker gode følelser hos dem som er glad i Nordmarka. Du må opp og ned et par solide bakker før du når Sandungen. Ta det rolig i utforkjøringene; det er fartsgrense på 30 km/t i Marka!

Du startet turen i Lunner, var innom Jevnaker en tur (mellom Mylla og Gjerdingen) og krysset grensen mellom Lunner og Ringerike rett etter Katnosa. Og nå befinner du deg i Oslo kommune. Og som ikke det var nok, så blir det enda mer grensekryssing på neste delen av turen, forbi Kringla og ned til Sørkedalen, for grensen mellom Ringerike og Oslo krysses et par ganger til.

Vel nede ved Sørkedalselva skal du fortsette på den koselige Zinoberveien – et godt alternativ til den mer trafikkerte Sørkedalsveien. Men ta gjerne en tur opp til Sørkedalen skole og avlegg kafeen et besøk før den videre ferden mot Bogstadvannet.

Rett før vannet kommer du inn på hovedveien og følger denne til badeplassen. Det sier seg selv hva du her har muligheten til. Ta så Ankerveien til høyre oppe ved golfklubben. Når du krysser Lysakerelvens aller nordligste del, kommer du inn i Bærum. Du fortsetter langs elven mot Fossum bruk, og er snart på utfartsparkeringen på Fossum. Underlaget har skiftet fra grus til asfalt, men det blir snart grusvei videre vestover på denne historiske veien. Det er få bakker å forsere, og du har Bærumsmarkas skoger på den ene siden av veien og kulturlandskapet på den andre.

Ved Øverland sykler du til høyre inn på gang-/sykkelvei langs gamle Ringeriksvei. Ved Stein gård kommer du igjen inn på traseen til Ankerveien, og nå er det sykling på turvei over Steinshøgda og ned til Bærums Verk og handelssenteret der. Benytt sjansen til å kikke på elvestrykene. Spesielt om våren og etter en nedbørsperiode kan Lomma gå stri. Og det er langs Lomma du skal fortsette ned til Vøyenenga. Selv om det aldri er lang vei til bebyggelsen, er turveien godt skjermet fra den. Det er flere brukbare rasteplasser langs de nederste delene av elven.

Lomma flyter etter hvert sammen med Isielva og blir da til Sandvikselva nede ved Vøyenenga. Her sykler du opp veien på høyre på høyre side av Kirkerudbakken og kommer da frem til Tanum kirke, et kjent landemerke ved inngangen til Vestmarka. Du er nå oppe på det fagre Tanumplatået og sykler så gjennom kulturlandskap – og etter hvert på sti – til Kattås. Ta så asfaltveien opp til Vestmarksetra og fortsett på skogsbilvei mot Furuholmen og ned til Semsvannet – i Asker kommune.

Etter å ha syklet gjennom villabebyggelse og forbi åker, eng, småskog og golfbane, er du nede ved Gamle Drammensvei i Lier. Følg den vestover til Heia og sving til venstre under E18. Da er Kjekstadmarka neste utfordring, og denne delen av Marka skal du krysse fra nord til sør. Det nærmer seg slutten på turen idet du kommer inn i Røyken kommune rett sør for Heggsjø. Sjarmøretappen ned til togstasjonen i Spikkestad avsluttes gjennom et som regel frodig kulturlandskap.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Grua

Nr Navn Fra Til Lengde i km
256 Grua - Mylla Grua Mylla 5.0
221 Mylla - Trantjern [på veien] Mylla Trantjern 4.8
134 Trantjern - Kalvedalen Trantjern Kalvedalen 3.7
136 Kalvedalen - Gjerdingdammen Kalvedalen Gjerdingdammen 6.7
137 Gjerdingdammen - Katnosa - Sandungen gård Gjerdingdammen Sandungen gård 9.9
140 Sandungen gård - Kringla Sandungen gård Kringla 6.4
96 Sørkedalen skole - Kringla Kringla Sørkedalen skole 9.4
465 Bogstad badeplass - Sørkedalen skole (Zinoberveien) Sørkedalen skole Bogstad badeplass 6.8
467 Bogstad badeplass - Fossum Bogstad badeplass Fossum 3.0
63 Sagstua - Fossum Fossum Sagstua 3.9
207 Øverland - Sagstua Sagstua Øverland 1.3
483 Øverland - Bærums Verk Øverland Bærums Verk 4.1
481 Vøyenenga - Bærums Verk Bærums Verk Vøyenenga 4.9
485 Tanum kirke - Vøyenenga Vøyenenga Tanum kirke 2.0
377 Tanum kirke - Kattås Tanum kirke Kattås 2.5
379 Kattås - Vestmarksetra Kattås Vestmarksetra 1.1
237 Vestmarksetra - Furuholmen Vestmarksetra Furuholmen 1.1
242 Semsvannet - Furuholmen Furuholmen Semsvannet 4.9
388 Heia - Semsvannet Semsvannet Heia 8.2
438 Heia - Gjellebekk Heia Gjellebekk 1.8
250 Gjellebekk - Heggsjø Gjellebekk Heggsjø 3.2
251 Spikkestad - Heggsjø Heggsjø Spikkestad 6.3