Rundtur i Spålen - Katnosa naturreservat

Turen går gjennom sentrale deler av den nordlige delen av Nordmarka - i og omkring Spålen-Katnosa naturreservat. Området er lite berørt av tekniske inngrep og rikt på kulturminner.

Start fra Tverrsjøstallen ved vestbredden av Tverrsjøen. Følg løypa over vannet til løypedelet mot Holoaseter, en tidligere setergrend like øst for Skarvvannet. Scooterløypa går i variert og vakkert terreng, med friske utforbakker ned mot Katnosa.

Vel over Katnosa er det godt med en rast på Sandvikshytta der Arne Krogsæter sørger for serveringen. Følg så løypa over vannet i retning Spålen, og du er dermed inne i det området som er vernet som naturreservat.

Du følger Spålen mot nord, og fortsetter i scooterløypa mot Store Sinnera. Turen fortsetter nordover gjennom Sinnerdalen, en snørik, skogkledd dal, som ender der du startet turen, ved Tverrsjøen.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Tverrsjøstallen

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) Tverrsjøstallen Holoaseter 18.03.2021 2.5
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) Holoaseter Sandvikshytta 28.03.2021 4.6
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] Sandvikshytta Spålsbu 28.03.2021 3.0
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Spålsbu Spålen 28.03.2021 3.0
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Spålen Tverrsjøstallen 18.03.2021 6.0