Langs Drammensfjorden til Hurum

Tur nr: 333
Område: Kjekstadmarka
Lengde: 39.5 km
Gradering: Medium

Kommunesenteret Røyken er utgangspunktet, og herfra skal vi langt av gårde – helt ned til Hurum og tilbake igjen. Vi skal sykle lenge langs Drammensfjorden, og også Oslofjorden får vi ”nærkontakt” med før vi er hjemme igjen.

Fra stasjonen krysser vi brua over jernbanen, og legger i vei gjennom Spikkestadveien. Snart tar vi til venstre igjen, og i rundkjøringen svinger vi til høyre og krysser riksvei 23. Vi kjører rett fram i neste rundkjøring, og dermed er vi ute et åpent og fint kulturlandskap – på vei mot Hyggen.

Snart går det nedover, nærmere bestemt ca. 135 høydemeter. Gjennom skog kommer vi ned til Hyggen og Drammensfjorden, og tar til venstre. Nå har vi rundt 10 kilometer langs fjorden framfor oss. Veien går tett ved vannet, og på hele strekningen har vi flott utsikt sørover fjorden.

I Gjerdal passerer vi Hernestangen, et stort friområde som er fint for rasting. Her ligger også Gjellumstua, der Røyken historielag har kultur- og bruktmarked, samt åpen kiosk, om søndagene i sommersesongen. Gjellumstua er innredet som en kårstue fra 1900 og på låven er det samlet landbruksgjenstander fra Gjerdal, Hyggen og Røyken.

Rett etter avkjøringen til stua ligger Gjerdalstranda, et populært badested med mye ettermiddagssol. Vel 11 kilometer fra start kommer vi inn i Hurum kommune, og knappe 3 kilometer senere legger vi fjorden bak oss. Nå venter et parti med stort sett jevn stigning opp til ca. 155 meter over havet. Det er rundt 4 kilometer til vi er oppe.

Etter å ha tråkket oss opp gjennom skog, åpner kulturlandskapet seg, og vi kommer fram til rundkjøringen ved Klokkarstua. Vi tar til venstre her, og er i gang med turens andre etappe. Nå skal vi mot nordøst, over til den andre siden av Hurumlandet.

Vi befinner oss fortsatt i kulturlandskapet, men etter hvert kommer vi inn i et område med skog. Langs veien passerer vi bl.a. Sandungen og Mørkvannet. Så gjenstår nedkjøringen til Sætre – en lang og behagelig bakke på rundt 2 kilometer.

Mulighetene for bad og rast ved Drammensfjorden er nevnt – nå byr det seg en ny mulighet dersom vi sykler nedom båthavna og tar en pause ved Oslofjordens bredd.

Tredje og siste del av turen gjenstår, og fra Sætre følger vi hovedveien nordover til Åros og Sundbykrysset. Da er tettbebyggelsen tilbakelagt, og vi fortsetter ferden oppover langs Åroselva. Vi skal opp i nesten 150 meters høyde, før det går ned igjen helt på slutten.

Før vi skiller lag med Åroselva, passerer vi en rundkjøring der vi skal sykle rett fram. Vi kommer etter hvert inn på Spikkestadveien, som vi følger gjennom Midtbygda. Igjen har vi store gårder på begge sider av veien.

Omtrent 6,3 kilometer fra Sundbykrysset svinger vi av fra hovedveien, inn på gang- og sykkelvei. Vi krysser Jakslandveien og kommer inn på Spikkestadveien igjen – her tar vi til venstre, og svinger straks inn foran Røyken stasjon. Dermed er ringen sluttet.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Røyken

Nr Navn Fra Til Lengde i km
657 Røyken - Hyggen - Klokkarstua Røyken Klokkarstua 18.8
674 Klokkarstua - Sætre Klokkarstua Sætre 8.4
664 Sætre - Sundbykrysset Sætre Sundbykrysset 5.0
658 Sundbykrysset - Røyken Sundbykrysset Røyken 7.3