Ettermiddagstur mellom nabokommuner

På vestsiden av Oslofjorden har både Akershus-kommunen Asker og Buskerud-kommunen Røyken kystlinje. Den turen du her skal ut på, går gjennom de østre deler av disse kommunene, og kan lett gjennomføres på en ettermiddag etter jobb eller skole. Selvsagt blir det kontakt med fjorden underveis.

Turen starter fra Asker sentrum, nærmere bestemt fra togstasjonen. Du ruller i gang på lokket over toglinjen og videre over motorveien før du passerer Askerhallen. Dette er et etablert villa-område, og det blir fortsatt småhusbebyggelse når du sykler inn til venstre på Langenga.

Herfra er det lettsyklet frem til Vettre, og du tar til høyre når du er kommet frem til Slemmestadveien. Før du kommer frem til Slemmestad, får du sjøutsikt flere ganger. Spesielt idyllisk er det nede ved Vollen, der du kommer helt ned til vannet. Mesteparten av strekningen går på gang- og sykkelvei. Kommunegrensen mellom Asker og Røyken går for øvrig rett nord for Slemmestad.

Du skal videre sørover, men nå blir det sykling på fylkesveien frem til Nærsnes. Vær oppmerksom på trafikken, for enkelte partier av veien er noe svingete, og dermed ikke helt oversiktlige. Det anbefales å ta en tur ned til sjøkanten ved Nærsnes, for det er fint å raste og/eller bade her.

Den videre ferden byr også på fin utsikt mot fjorden, men etter noen kilometer bærer det vestover på Sundbyveien mot Sundby. Det går først oppover, før det blir utforkjøring til Sundbykrysset. Der svinger du til høyre og fortsetter nordover i snaut seks kilometer til veikrysset ved Åsgard. Det går slakt oppover hele veien. Pass på å ta til høyre fra Hurumveien og inn på Klemmetsrudveien etter ca. to kilometer. Her er det grusvei du kommer til å sykle på.

Asfalten overtar imidlertid når du kommer ut på Slemmestadveien, som du sykler ca. 100 meter på i nordøstlig retning. Så svinger du til venstre, inn på Fossumveien. Det går mest oppover her, og du passerer flere gårder, blant annet Fossum gård, før du kommer frem til Røykenveien. Den følger du nordover mot Heggedal, men tar av til høyre på Heggedalsbakken, rett etter at du har passert kommunegrensen mellom Røyken og Asker. Så sykler du mot sørenden av Gjellumvannet.

Nå befinner du deg nær Heggedal stasjon, men neste etappe av turen fortsetter østover og nordover på Vollenveien gjennom senteret i Heggedal, før du igjen befinner deg på Røykenveien. Du tar nå til venstre og følger gang- og sykkelveien nordover. Snart er du ved Fredtunveien. Den leder deg frem til Asker sentrum, der du krysser E18 på gangbroen og triller inn mot stasjonen.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Asker

Nr Navn Fra Til Lengde i km
617 Asker - Vettre Asker Vettre 3.0
624 Vettre - Vollen - Slemmestad Vettre Slemmestad 6.8
627 Nærsnes - Slemmestad Slemmestad Nærsnes 4.0
659 Sundbykrysset - Nærsnes Nærsnes Sundbykrysset 7.1
630 Sundbykrysset - Åsgard Sundbykrysset Åsgard 5.7
629 Heggedal - Åsgard Åsgard Heggedal 5.4
619 Asker - Heggedal Heggedal Asker 7.3