Sandvika er et viktig knutepunkt i det folkerike Bærum, og stedet kan lett nås med flere alternative transportmidler. Denne turen tar utgangspunktet i togstasjonen, og fra den noe urbane starten går turen nordover i Bærum og til Løvlia, langt inn på Krokskogen. Du får oppleve hvordan landskapet endrer seg, fra villastrøk til dype skoger, via svært severdige kulturlandskaper.

Ut fra Sandvika sykler du nordover frem til Hamangskogen, og har kontakt med Sandvikselva flere ganger. Det går så oppover mot sykehuset, det siste lille stykket på sti. Du fortsetter på sykkelvei mot Gjettum skole, krysser Bærumsveien, og er snart på Valler. Her tar du inn på Dæliveien, som bringer deg opp til Fleskum gård og inn i det vakre området rundt Dælivann. Her var det i sin tid stor skapende aktivitet, og Fleskumsommeren i 1886 er et begrep innen norsk malerkunst. Ta deg tid til en liten avstikker til sørenden av vannet, der stedet maleriet Seljefløyten ble laget, er restaurert.

Gjennom åkerlandskapet bærer det nå noe oppover til Gamle Ringeriksvei. Hvis du svinger til høyre her, kommer du ned til Øverland, men du velger i stedet å sette kursen mot venstre, opp bakkene forbi Stein gård. Pass på å nyte utsikten som her venter deg!

Ved utfartsparkeringen ved Sten gård sykler du inn på skogsbilveien mot Kolsås skisenter, og holder deg på grusvei til du er nede ved Bærums Verk. Fra bussholdeplassen sykler du over elva og inn på Gamleveien, som er en parallell vei til Lommedalsveien, men langt mindre trafikkert. Her er det småhusbebyggelse, åker og eng, virkelig koselig!

Etter å ha syklet forbi Johnsrud gård og golfbanen, er du igjen nede ved elva ved Guriby. Her tar du til venstre og sykler en snau kilometer på Lommedalsveien.

Nå er du fremme ved By, som er den siste holdeplassen bussen sørfra stopper ved før den snur. Her er det også utfartsparkering, som er spesielt populær i skisesongen. Og ski er et stikkord for den videre ferden nordover på Krokskogen, for det er nettopp skiløypetraseen vi skal følge resten av turen.

Du sykler først til venstre, og kan kanskje legge inn noen vennlige ord til hestene som holder til på gården du passerer. Det blir noen hundre meter til på asfalt, men så svinger du inn på grusveien til venstre, der det er en bom. Snart er du nede ved elven Lomma, og kanskje kan du skimte Guribysaga mellom de ganske tette trærne på venstre side av veien. Fortsett så veien til Tverrelva. Denne strekningen er svært populær vinterstid, for her er det lang skisesong. Det er ikke for ingenting at traseen kalles “Helårsløypa”.

Ved Tverrelva tar du opp til høyre, og passerer snart DNT-hytta Myrseter. Den ligger kun få meter fra veien, men er noe skjult bak trærne. Etter sykling på lette gir opp bakkene, blir det utfor ned til Monsebråtan, før du krysser Lomma på bro.

Skogsbilveien tar slutt oppe ved Kampevaddammen. Du kommer ikke til selve tjernet, men er nå litt vest for dette. Herfra blir det trilling av sykkelen en kilometer eller så, før du igjen har fast grus under dekkene. Det kan være litt vått noen steder på dette trillestykket, men det er selvsagt avhengig av hvor mye nedbør som har falt den siste tiden.

Det går stort sett oppover nå, men det kommer en liten nedoverbakke når du nærmer deg veidelet ved Fjellseterbommen. Du tar til høyre her, for veien videre nordover går til Damtjern. Nå blir det trillesti frem til Løvlia, men det er ikke mer enn 1,5 kilometer dit, og det er dessuten mulig å sykle deler av denne strekningen.

Vel fremme ved Skiforeningens storstue på Krokskogen kan du ta deg en velfortjent hvil på vollen. Det er muligheter for overnatting på Løvlia deler av året, men sjekk tilgjengeligheten før du legger ut på turen. Det er også flere fine sykkelveivalg du kan ta fra Løvlia.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Sandvika

Nr Navn Fra Til Lengde i km
482 Sandvika - Valler Sandvika Valler 4.1
275 Valler - Dælivann - Øverland (Dæliveien) Valler Øverland 4.4
483 Øverland - Bærums Verk Øverland Bærums Verk 4.1
484 Bærums Verk - Guriby Bærums Verk Guriby 4.9
338 By i Lommedalen - Guriby Guriby By i Lommedalen 0.8
147 By i Lommedalen - Tverrelva By i Lommedalen Tverrelva 7.5
202 Tverrelva - Myrseter Tverrelva Myrseter 1.4
1009 Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen Myrseter Fjellseterbommen 6.6
270 Fjellseterbommen - Løvlia Fjellseterbommen Løvlia 1.5