Nordvest i Romeriksåsene

Den nordlige delen av Nordmarka grenser i øst til Hadelandsåsene og Romeriksåsene. Noe av denne turen går langs grenselinjen

Denne turen går i området øst for Nordmarkas nordlige del. Det blir sykling i den sørvestre del av Hadeland, før det blir en tur opp i Romeriksåsenes nordvestre hjørne. Hele tiden vil du ha asfalt eller fast grusdekke å sykle på.

Gjøvikbanen har stoppesteder på både Harestua, Grua og Roa, og turen går innom alle disse stasjonene. Starten går fra Roa, og den er av det behagelige slaget der du ruller ned Roalinna og sykler på broen over Rv 4. Her fortsetter du rett frem, og kommer opp de relativt slake stigningene på Haakenstadlinna. Hadelandsbygdene er svært vakre, og det er bare å nyte kulturlandskapet du nå er inne i her i Søndre Oppdalen.

Etter omtrent 4,5 kilometer kommer du til et veikryss, og der tar du til høyre, inn på Brovollvegen. Snart venter tøffere stigninger, underlaget har skiftet fra asfalten til grus og det blir skog på begge sider av veien. Når du kommer til toppen, befinner du deg ca. 540 moh., og dette er turens høyeste punkt. Roa er til sammenligning ca. 300 moh.

Nå kan du starte på utforkjøringene til Brovoll. Du passerer Håkenstadsætra og Typografhjemmet, og kommer så til utfartsparkeringen ved E16 (tidligere Rv 35). Benytt deg av undergangen, slik at du kommer deg på sørsiden av veien og frem til nordenden av Romeriksåsene. Når skal du sørover, men det er først etter en kilometers videre sykling at du møter en bakke. Etter å ha syklet opp den, er det flatt ennå en kilometer, før en ny bakke venter. Her går det en vei til høyre, men du skal rett frem med Råsjøkrysset som mål.

Noe oppover blir det videre, men det er desto morsommere utforkjøring de siste to kilometerne til Råsjøkrysset. Her sykler du ned ca. 150 høydemeter. Fra Råsjøkrysset er det sykkelruter i mange retninger, men du skal sykle rett frem i sørvestlig retning. Det blir mer nedover mot Harestua, og fra togstasjonen tar du den asfalterte Piperveien ned til Hadelandsvegen.

Hadelandsvegen er identisk med den gamle Rv 4, som nå er lite trafikkert. Resten av turen går nordover på den, først forbi Grua og deretter nordover til møtet med Roalinna, som bringer tilbake til Roa stasjon. Strekningen fra Harestua til Grua går langs Nordmarkas østgrense, og går langs både skog og åker.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Roa

Nr Navn Fra Til Lengde i km
741 Roa - Brovoll Roa Brovoll utfartsparkering 9.2
320 Brovoll - Råsjøkrysset Brovoll utfartsparkering Råsjøkrysset 7.4
253 Harestua - Råsjøkrysset Råsjøkrysset Harestua 2.6
717 Harestua - Bjørgeseter Harestua Bjørgeseter 4.3
722 Grua - Bjørgeseter Bjørgeseter Grua 4.3
719 Grua - Roa Grua Roa 5.2