Den lille stasjonsrunden

Tur nr: 355
Område: Kjekstadmarka
Lengde: 13.3 km
Gradering: Lett

Heggedal, Hallenskog og Røyken er tre stasjoner etter hverandre på Spikkestadlinjen. Men jernbanen er ikke den eneste måten å transportere seg selv mellom disse stasjonene på, for du kan nemlig sykle! Ved å velge denne turen, vil ikke bare ha nærhet til toglinjen, men vil også sykle gjennom bebyggelse, skog og kulturlandskap.

Fra Heggedal sykler du først sørover parallelt med togets trasé. Du krysser kommunegrensen mellom Asker og Heggedal, en grense som også skiller fylkene Akershus og Buskerud. Rett før Hallenskog stasjon tar du av til høyre, inn på Plankedalsveien. Dette er en grusvei, som du følger frem til Oppsals vei. Du svinger til venstre her, og i enden av veien fortsetter du på sti et stykke. Her må du trille sykkelen noen titalls meter.

Snart kommer du til en kjerrevei, som er fin å sykle på, til tross for at den er gressbevokst. Du sykler gjennom boligområdet Kleiverfeltet og fortsetter Heggveien sørover. Ved å benytte deg av undergangen, kommer du deg over på den andre siden av skinnegangen, og like etterpå står du ved Røyken stasjon.

Tilbaketuren til Heggedal går på østsiden av toglinjen, gjennom kulturlandskapet her nord i Røyken kommune. Først når du nærmer deg Hallenskog, blir det sykling på vestsiden av skinnene. For andre gang i dag kommer du inn på Plankedalsveien, og nå blir det en sving via Hallenåsen før du avslutter turen ved Heggedal stasjon.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Heggedal

Nr Navn Fra Til Lengde i km
437 Heggedal - Hallenskog Heggedal Hallenskog 1.5
774 Hallenskog - Røyken Hallenskog Røyken 4.2
776 Røyken - Hallenskog Hallenskog Røyken 4.4
775 Hallenskog - Heggedal Hallenskog Heggedal 3.2