Hvis du er en ordentlig spreking, er dette turen for deg. Den er lang, har noen stigninger, men store deler av den går på asfalt eller god grusvei. Du får anledning til å hilse på flere marker, blant annet vil du sykle rundt Krokskogen og Nordmarka. Turen ender ikke på samme sted som den starter, men det er greit å komme seg med kollektivtransport tilbake.

Du starter på Grorud, nærmere bestemt ved Grorud senter ved T-banen. Først sykler du på gang- og sykkelvei langs Rv 4 til Gjelleråsen, og registrerer at du har krysset grensen mellom Oslo og Nittedal. Det bærer nå opp gjennom dalen, helt opp til Hakadal. Her tar du inn til venstre og sykler forbi togstasjonen og videre via Elnes til du igjen er fremme ved riksveien. Du sykler et lite stykke på hovedveien, og kommer der inn i Lunner kommune, og dermed Oppland fylke. Snart er du inne på Hadelandsvegen, som var den tidligere Rv 4. Veien er nå langt mindre trafikkert etter at den nye riksveien kom.

Stryken passeres, og du får en fin reise på østsiden av det vakre Harestuvannet. Her er det flere fine badeplasser, dersom det skulle friste med en dukkert. Ferden går videre nordover, gjennom skog og kulturlandskap, men med asfalt under dekkene. På denne strekningen befinner du deg i grenseland mellom Nordmarka, Romeriksåsene og Hadelandsåsene.

Ved Roa tar du fatt på bakkene opp til Kalvsjøtjernet, og sykler på småveier parallelt med E16, som tidligere lød navnet Rv 35. Også i dette området er det gode bademuligheter, spesielt ved Stortjernet, som du når rett etter at du har syklet inn i Jevnaker kommune. Du er nå helt nord i Nordmarka, og har noen av Markas høyeste åser på venstre hånd. Et par av dem (Lamannshaugen og Helgehaugen) rager mer enn 700 moh.

Etter hver blir det utforkjøringer mot Jevnaker sentrum, nede ved sørenden av Randsfjorden, før det igjen blir stigninger opp til Almedalen. Men derfra er det ganske lettsyklet frem til Klekken og videre sørvestover. Like før møtet med E16 svinger du til venstre i retning Åsa, som ligger ved Steinsfjordens nordende. Et svært vakkert landskap, dette!

Fra Åsa sykler du sørover på Steinsfjordens østside, passerer Sundvollen og fortsetter sørover på Fv 285, som går nær Tyrifjorden. Det vestlige bratthenget til Krokskogen har du på din venstre side, og du forlater ikke fylkesveien før du når Enger sørøst for Holsfjorden. Her sykler du opp til venstre, og er dermed inne i Vestmarka. Oppe ved Asdøltjern passer det bra med en pust i bakken, og kanskje et bad? Deretter setter du kursen nordover igjen, et lite stykke samme vei som du kom, men like etter skal du til høyre, og kommer dermed frem til nordenden av Store Sandungen, også et fint pausested.

Resten av turen er temmelig lett, og det vil du nok sette pris på etter en lang dags sykling. Serveringsstedet Furuholmen passeres, likeledes Vestmarksetra og Tanum kirke, før du kan avslutte turen i Sandvika. Herfra går det tog tilbake til Oslo.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Grorud

Nr Navn Fra Til Lengde i km
779 Grorud - Skillebekk Grorud Skillebekk 6.3
597 Skillebekk - Gjelleråsen Skillebekk Gjelleråsen 1.6
599 Gjelleråsen - Slattum Gjelleråsen Slattum 2.9
595 Slattum - Kjul Slattum Kjul 3.1
596 Rotnes - Kjul Rotnes Kjul 2.3
593 Rotnes - Hakadal Rotnes Hakadal 8.6
395 Hakadal - Elnes Hakadal Elnes 2.5
720 Elnes - Varpet Elnes Varpet 4.0
721 Stryken - Varpet Stryken Varpet 3.3
714 Stryken - Monsrudvika Stryken Monsrudvika 2.2
716 Harestua - Monsrudvika [langs vannet] Monsrudvika Harestua 3.6
717 Harestua - Bjørgeseter Harestua Bjørgeseter 4.3
722 Grua - Bjørgeseter Bjørgeseter Grua 4.3
719 Grua - Roa Grua Roa 5.2
582 Roa - Kalvsjø Roa Kalvsjø 4.3
579 Kalvsjø - Olum Kalvsjø Olum 5.7
578 Jevnaker - Olum Olum Jevnaker 7.5
577 Jevnaker - Åsbygda skole Jevnaker Åsbygda 4.7
575 Klekken - Åsbygda skole Åsbygda Klekken 5.3
829 Klekken - Kalkverket Klekken Kalkverket 6.6
574 Kalkverket - Åsa Kalkverket Åsa 3.5
489 Åsa - Elvikbråtan Åsa Elvikbråtan 3.0
486 Sundvollen - Elvikbråtan Elvikbråtan Sundvollen 5.3
543 Sundvollen - Homledal Sundvollen Homledal 12.0
546 Vannverksbommen - Homledal Homledal Vannverksbommen 7.4
545 Enger - Vannverksbommen Vannverksbommen Enger 5.5
409 Enger - Asdøltjern Enger Asdøltjern 4.3
247 Asdøltjern - Store Sandungen (Vestmarka) Asdøltjern Store Sandungen (Vestmarka) 4.0
239 Furuholmen - Store Sandungen (Vestmarka) Store Sandungen (Vestmarka) Furuholmen 3.4
237 Vestmarksetra - Furuholmen Furuholmen Vestmarksetra 1.1
379 Kattås - Vestmarksetra Vestmarksetra Kattås 1.1
377 Tanum kirke - Kattås Kattås Tanum kirke 2.5
480 Sandvika - Tanum kirke Tanum kirke Sandvika 4.9