Heggelirunden

Løvlia ligger midt i et eldorado av skiløyper. Stedet et flott turmål i seg selv, der det ligger nærmere 600 moh. i et snøsikkert område, men denne turen tar utgangspunkt i at du befinner deg på - og skal tilbake til - Krokskogens storstue, der det også er overnattingsmuligheter.

Fra Løvlia går du først nordover og svakt oppover til Lauvliflaka, disse vakre myrdragene som er omkranset av furuer og noe granskog. Etter 1,5 kilometer tar du til høyre i løypekrysset du da kommer til, og det blir nå utforkjøringer forbi Gråberghytta. Det bærer videre gjennom småskog og over myrer, før du runder nordenden av Nordre Heggelivann.

Fra løypekrysset ved vannet, rett nedenfor Gagnumseter, tar du nå fatt på etappen sørover på vannet, frem til Heggelia. Her er det servering i helgene, og det er derfor naturlig å legge inn en pause her.

Fra Heggelia går du nordover i samme spor som du fulgte fra nordenden av vannet. Vel oppe på land starter du oppstigningene tilbake til Løvlia, og du velger da traseen over Nibbitjern.Edit

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
1566 Løvlia - Lauvliflaka Løvlia Lauvliflaka 02.01.2022 1.5
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Lauvliflaka Gagnumseter 14.04.2021 3.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Gagnumseter Heggelia 02.01.2022 1.5
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Heggelia Gagnumseter 02.01.2022 1.5
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Gagnumseter Løvlia 12.03.2021 3.6