Soltur over vannene i Østmarka

En vårskitur på Østmarkas kjeder av vann, med sola i ansiktet - det er en stor opplevelse du bør unne deg! Du krysser ikke mindre enn 10-12 vann på denne turen i hjertet av Østmarka.

Turen starter ved Losby Bruk, som opp gjennom de siste 400 år har spilt en viktig rolle ikke bare for Lørenskog og nærområdet, men også for hele Østlandet. Stedet har blitt eid av landets rikeste og mest innflytelserike familier. I dag er det anlagt en 18-hulls golfbane der det tidligere var jorder og skog.

Vi følger løypa fra hovedbygningen på Losby og frem til Mønevann, det nordligste vannet i det over 8 km lange Losbyvassdraget. Losbyvassdraget renner i likhet med Elvågavassdraget nordover. Dette er sjeldent i Sør-Norge og "nordoverrennende" vann skal ifølge gammel overtro være både foryngende og virke legende på de fleste sykdommer og skavanker.

Fra Mønevann går vi over i Fløyta som etter oppdemning henger sammen med Geitsjøen og Røyrivann. Knurra, sundet mellom Fløyta og Røyrivann, har sannsynligvis navnet etter lyden av vann og vind gjennom det trange sundet. Langs østsiden av Røyrivann er det mange fine steder å stoppe opp. Vi fortsetter videre mot solen - opp til Nordre Krokvann og Tappenbergkoia, der Kong Haakon i sin tid var gjest.

Vi er nå inne i Østmarka naturreservatet. Reservatet på 12,5 kvadratkilometer er det største naturreservatet i Oslomarka. Fra Tappenbergkoia fortsetter vi over i Tappenbergvann som følges til sydenden - herfra over i Midtre Krokvann og Søndre Krokvann. Neste vann i rekken er Grinderen, kjent som et godt fiskevann sommerstid. Ørret på over tre kilo er tatt her. Vi følger den østligste løypa mot Morttjern og Nordbysjøen. Vel ute på Nordbysjøen, legger vi kursen nordover isen. Så følger vi veien de siste 400 meterne fram til parkeringsplassen ved Myrdammen.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Losby

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
256 Losby - Mønevann - Knurra Losby Knurra 18.02.2021 3.8
257 Knurra - Røyrivann S Knurra Røyrivann 15.03.2021 1.5
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann Røyrivann Søndre Krokvann 12.03.2021 2.2
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann Søndre Krokvann Nordbysjøen 12.03.2021 2.7
260 Myrdammen - Nordbysjøen Nordbysjøen Myrdammen 12.03.2021 1.8