Steinsfjorden rundt

Steinsfjorden er en arm av Tyrifjorden, og kan ses fra de nordvestre åsene på Krokskogen. Den deles mellom kommunene Hole og Ringerike, og er åtte kilometer lang. På denne turen, som i sin helhet går på asfaltert gang- og sykkelvei og mindre trafikkerte bygdeveier, får du anledning til å sykle rundt hele vannet, som du kommer helt inntil ved flere anledninger. Du kommer også innom et vakkert kulturlandskap.

Fra Sundvollen sykler du først over sundet, slik at du kommer deg over på vestsiden av Steinsfjorden. Allerede her har du fine rasteplasser du kan benytte. Ta gjerne en pause her, selv om du så vidt har kommet i gang. Her er det fint å både bade og fiske. Steinsfjorden huser stor gjedde!

Kursen settes deretter nordover, på gang- og sykkelvei mellom E16 og vannet. Det er helt flatt på denne strekningen, men du får en drøy motbakke når du kommer til Vik, for da starter klatringen opp Steinsåsen.

Fra toppen av bakken får du både fin utforkjøring og flott utsyn mot Steinssletta. Dette frodige jordbruksområdet har vært dyrket i flere tusen år, og er historisk interessant. Her finnes blant annet gravhauger fra vikingtiden og kanskje enda tidligere. Den største haugen, Halvdanshaugen, er ca. 50 meter i diameter, og har navn etter Halvdan Svarte. Et sagn forteller at etter hans død ble kroppen delt i fire deler, som ble begravet på forskjellige steder. Hodet ble begravet i Halvdanshaugen, som for øvrig ligger ca. 400 meter fra sykkeltraseen – på høyre hånd.

Når du kommer til Vollgata, skal du svinge til høyre inn på denne. Nå er det slutt på gang- og sykkelveien, men det er få biler på denne bygdeveien. Fortsatt ser du kornåkrer på høyre side, men til venstre for deg har du en skogkledt ås. Egentlig er det to åser: Hurumåsen og Burudåsen. Deler av disse utgjør Hurumåsen/Burudåsen naturreservat, som ble vernet i 1993 på grunn av den særegne kalkfuruskogen der.

Rett etterpå er du fremme ved Åsaveien, og her skal du til høyre. Mens du ser Steinfjorden glitre i bakgrunnen til høyre, fortsetter du gjennom kulturlandskapet og frem til Åsa, blant annet ved å sykle gjennom tunnelen Åsaporten.

Åsa ligger ved foten av Krokskog-platået. Du skal ikke opp dit, hvor det er skiltet til Damtjern, men fortsette sørover på østsiden av Steinsfjorden. Krokskogveggen går bratt opp på venstresiden, mens du på høyre hånd har vekslende utsikt mot vannet mellom furutrær og av og til enger. Hele strekningen etter Åsa er ganske flat, selv om det er noen mindre bakker underveis. Etter drøyt to mils sykling ruller du inn til Sundvollen, der du startet turen.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Sundvollen

Nr Navn Fra Til Lengde i km
830 Sundvollen - Garntangen - Vik Sundvollen Vik 3.4
1035 Vik - Steinssletta Vik Steinssletta 2.6
1036 Steinssletta - Kalkverket Steinssletta Kalkverket 4.1
574 Kalkverket - Åsa Kalkverket Åsa 3.5
489 Åsa - Elvikbråtan Åsa Elvikbråtan 3.0
486 Sundvollen - Elvikbråtan Elvikbråtan Sundvollen 5.3