Asker er den vestligste kommunen i Akershus, og etter Bærum den mest folkerike. I kommunen finnes det flotte turområder, både ved kysten og i skogene, som utgjør en stor del av Vestmarka og den nordlige delen av Kjekstadmarka. På denne turen får du anledning til å sykle rundt hele Asker, og kommer således til å ferdes langs grensen til nabokommunene Bærum, Røyken og Lier.

Utgangspunktet er Sandvika stasjon, og på gang- og sykkelvei tråkker du deg først til Nesbru. Dermed har du krysset grensen mellom Bærum og Asker. Du fortsetter langs Neselva mot Holmen, og kommer nest helt inntil fjorden ved Leangbukta. På en sommerdag kan et bad på Hvalstrand anbefales. Denne populære badeplassen når du ved å ta en avstikker noen få hundre meter østover.

Hvis du ikke la inn en pause ved Hvalstrand, kan du gjøre det etter at du har passert Vettre og kommet frem til Vollen på den videre ferden sørover. Det er flere fine steder med fjordutsikt her, virkelig en idyll! For øvrig går også mesteparten av denne strekningen på gang- og sykkelvei.

En ny kommunegrense krysses når du nærmer deg Slemmestad, som ligger i Røyken. Den er sammenfallende med fylkesgrensen mellom Akershus og Buskerud. Turen går ikke helt ned til vannet ved Slemmestad, men hvis du likevel tar en avstikker dit, kan du gjerne prøve badevannet.

Den videre ferden fortsetter vestover, inn i landet. Det er i krysset Slemmestadveien/Rustadveien du skal svinge til høyre for å komme på riktig vei. Landskapet preges av områder med dyrket mark, men også noe skog. Mens du sykler her, er du før du vet ordet av det, inne i Asker igjen. Kursen settes mot Heggedal, og du kommer inn i bebyggelsen sør for Gjellumvannet

Fra Heggedal skal du nordover, først på grusvei, deretter langs Heggedalsveien på gang- og sykkelvei til Dikemark, ved Dikemark sykehus. Herfra tråkker du deg langs Verkensvannet, over broen og gjennom boligområdet, til nordenden av Ulvenvannet. Her passerer du grensen mellom Asker og Lier, også denne er fylkesgrense.

Du befinner deg helt nord i Kjekstadmarka, som er adskilt fra Vestmarka av E18. Og det er nettopp E18 du skal krysse nå. Det gjør du ved å benytte deg av «Regnbuebroen», og så fortsetter du til Heia på Lierskogen. Gjør deg klar til å klatre litt, for nå venter det mye oppoverbakker mot Solli gård, som er et populært utfartssted for askerbøringer og andre som skal ut på tur i Vestmarka. Idet du skimter gården, er du nok en gang inne i Asker, og har syklet nærmere 34 kilometer.

Nordover går det, men det er lett terreng på skogsbilveien ned til Asdøltjern, en perle av et vann med gode bade- og rasteplasser. Den vestre og nordre delen av vannet ligger i Lier, og i og med at du skal nordover etter å ha forlatt vannet, er det Buskerud fylke det skal sykles i et lite stykke, før du igjen er inne i Asker ved nordenden av Store Sandungen. Det er ganske lettsyklet på denne strekningen. Også ved dette store vannet er det flott å raste og å bade, selv om bunnen er noe steinete.

Neste etappe byr på en ny stigning, for du skal over Haveråsen. Her kommer du opp på turens høyeste punkt, som er ca. 400 moh. Syklet distanse er her, rett sør for Øyevann og nær grensen til Lier, 43 kilometer. Turens nordligste punkt er rett sør for Damvann, og når skogsbilveien slutter, tar du fatt på trillestien til høyre, inn i Bærum. Den går gjennom skogen til Rudsmyr, og er ca. 1 kilometer lang.

Fra Rudsmyr ruller du lett på skogsbilveien til Franskleiv ved Vestmarksetra, og deretter ned Vestmarkveien til Kattås. Deretter følger du asfaltveien frem til du kommer til Tanumplatået, hvor du tar turveien over dette flotte kulturlandskapet, forbi Ringi gård og frem til Tanum kirke. Her skal du til høyre, og når du er nede på Tanumveien, svinger du til høyre. Fortsatt er du i Bærum, men grensen til Asker går bare 400 meter sør for dette punkt.

Turens siste del går forbi Slependen og frem til Sandvikselva, som du krysser ved Bjørnegård. Like etter triller du inn i Sandvika.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Sandvika

Nr Navn Fra Til Lengde i km
611 Sandvika - Nesbru Sandvika Nesbru 4.0
612 Nesbru - Holmen Nesbru Holmen 1.5
618 Holmen - Vettre Holmen Vettre 3.7
624 Vettre - Vollen - Slemmestad Vettre Slemmestad 6.8
626 Slemmestad - Heggedal Slemmestad Heggedal 4.3
434 Heggedal - Dikemark Heggedal Dikemark 5.5
441 Heia - Dikemark Dikemark Heia 4.4
257 Heia - Solli gård Heia Solli gård 4.0
246 Solli gård - Asdøltjern Solli gård Asdøltjern 3.6
247 Asdøltjern - Store Sandungen (Vestmarka) Asdøltjern Store Sandungen (Vestmarka) 4.0
241 Store Sandungen (Vestmarka) - Damvann Store Sandungen (Vestmarka) Damvann 3.2
240 Furuholmen - Damvann Damvann Furuholmen 4.6
237 Vestmarksetra - Furuholmen Furuholmen Vestmarksetra 1.1
379 Kattås - Vestmarksetra Vestmarksetra Kattås 1.1
377 Tanum kirke - Kattås Kattås Tanum kirke 2.5
480 Sandvika - Tanum kirke Tanum kirke Sandvika 4.9