Du skal krysse Nordmarka på skrå - diagonalt fra nordvest til sørøst. Turen går over vann og høydedrag, i villmark og i velfriserte maskinspor. Du skal bevege deg gjennom noen av de fineste områdene Marka har å by på.

Ringkollen ligger ca. 600 moh. og er et ypperlig utgangspunkt for turer sommer som vinter. Her kommer snøen tidlig og går sent. Turen starter ved Skiforeningens oppslagstavle på parkeringsplassen. Følg løypa østover til Kolltjern og Jonsetangen. Herfra går løypa over Øyangen mot Vesle Ugla og Spålen. Du er nå inne i et område som er vernet som naturreservat.

Du går Spålen på langs mot sør - svinger mot øst, og kommer til løypekrysset innerst i vika, ved den koselige koia Spålsbu. Herfra følger du den scooterkjørte løypa sørover Sandbekkmana til Vesle Sandungen. Dette området er et av de flotteste i hele Oslomarka, og spesielt fint på ettervinteren. Er du så heldig å ha sol her oppe, ta deg tid til en rast langs myrene og puttene i området. Du kan jo også vurdere en avstikker opp på en av de høye åsene Sandbekkmana eller Rolighaugen.

Etter lange og slake nedkjøringer mot Vesle Sandungen følger du løypa over vannet til Bystøa helt i sørenden av vannet. Løypa videre til Vestre Fyllingen følger skogsbilvei store deler av strekningen.

Vel fremme på Kikutstua er det tid for en god rast og hvil. Her kan du også få smørehjelp fra Markatjenesten om du skulle trenge det. Fra Kikut går turen videre over Bjørnsjøen og utover mot Ullevålseter.

Du kan ta turen oppom, eller spare tid ved å ta til venstre etter Østre Aurtjern, og følge løypa ned til Skjærsjødammen. Herfra går du nær elva nedover til Hammeren. Du er nå framme i Maridalen, og kan hoppe på bussen enten her, eller ved turens endepunkt, som er ved Brekkekrysset. Skulle du være sent ute, så kan det være nyttig å vite at det er lys langs løypa fra Hammeren, via Låkeberget til Brekke.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Ringkollen

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Ringkollen Jonsetangen 14.04.2021 2.5
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Jonsetangen Vesle Ugla 03.02.2021 2.6
1588 Vesle Ugla - Auretjern Vesle Ugla Auretjern 14.01.2020 1.6
1589 Spålen N - Auretjern Auretjern Spålen 28.03.2021 0.6
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Spålen Spålsbu 28.03.2021 3.0
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Spålsbu Vesle Sandungen 13.03.2020 7.0
359 Vesle Sandungen - Knappa Vesle Sandungen Knappa 13.03.2020 1.3
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Knappa Fyllingen gård 02.02.2021 3.6
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Fyllingen gård Kikutstua 31.12.2021 1.0
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua Kikutstua Østre Aurtjern 19.03.2021 8.8
799 Ullevålseter - Aurtjern Østre Aurtjern Ullevålseter 30.12.2021 1.0
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Ullevålseter Skjærsjødammen 02.01.2022 1.1
708 Hammeren - Skjærsjødammen Skjærsjødammen Hammeren 13.03.2021 2.8
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Hammeren Låkeberget 13.03.2021 1.7
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Låkeberget Brekke 02.01.2022 2.3