Skog og vann, utsiktspunkter og kulturlandskap – på denne turen får du alt servert. Det blir sykling på skogsbilvei, turvei, sti og asfalt, på en reise nordvestover som ender ved en av Oslos T-banestasjoner.

Det er også et kollektivknutepunkt turen starter fra: Spikkestad stasjon. Først blir det sykling frem til Gullhaugkleiva, der du tar til høyre mot Skapertjern – et flott badevann! Du befinner deg nå i den vestlige delen av Kjekstadmarka, og sykler på god sti nordover på østsiden av vannet. Rett etter Sørummyra foregår syklingen på ganske flat skogsbilvei, og den følger du frem til bebyggelsen på Liertoppen.

Via et lite stykke på Drammensveien, fortsetter du østover på Gamle Drammensvei. Du kommer deg over på nordsiden av E18 ved å benytte undergangen ved Heia, og er nå klar for Vestmarka. Det går både nordover og oppover nå, frem til Solli gård og videre opp til turens høyeste punkt (ca. 420 moh.) på Kariåsen. På denne strekningen har omgivelsene skiftet fra bebyggelse til skog, via kulturlandskap. Det siste stykket frem til Solli går på trillesti.

Nå blir det utfor! Det er omtrent hundre høydemeter ned til Store Sandungen, og dit skal du. Veien videre går på vestsiden av vannet, og når du kommer til nordenden, bør du ta en pause ved et av de fine rastestedene her.

Det er lett å sykle videre, for det er mest utfor ned til Vestmarksetra og Kattås. Etter hvert har skogsbilveien tatt slutt, og du har fått asfalt under dekkene. Men når du kommer til Tanumplatået, og ser Ringi gård, svinger du inn på turveien til venstre, og sykler gjennom dette smellvakre landskapet, der det har vært jordbruk i lang, lang tid. Like ved Tanum kirke, som er fra middelalderen, er det fantastisk utsikt over tar du til venstre, inn på Tanumveien. Du passerer Tanumeika og sykler så ned til Vøyenenga, for så å krysse gamle E16.

Herfra fortsetter du på gruset turvei nordover, og får snart Lomma på høyre side. Når du nærmer deg Glitredammen, blir det på ny asfaltvei, og like etterpå er kommer du til Bærums Verk – porten til Lommedalen. Du skal imidlertid ikke innover i dalen, men oppover langs Gamle Ringeriksvei til Steinshøgda ved foten av alpinanlegget. Det er fin utsikt mot Bærum og Oslofjorden når du nærmer deg Stein gård, og også på vei ned til Øverland er utsikten fin flere steder.

Øverland er en populær innfallsport til Bærumsmarka, og du skal til venstre ved gården. Etter å ha tråkket deg opp den første bakken, tar du fatt på grusveien, slik at du kommer inn på Ankerveien, som Peder Anker fikk bygget på 1790-tallet. Du har skogen på venstre hånd, mens du kan skue ut over det flotte kulturlandskapet nord for Griniveien på høyre side.

Ved Fossum krysser du Lysakerelva, som er grense-elv mellom Bærum og Oslo. Dette er bare to av kommunene du har besøkt i dag, for fra starten i Røyken, har også du vært i Lier og Asker. Du skal nå ta deg forbi golfbanen og følge Sørkedalsveien ned til Bogstadvannet, der det kanskje kan passe fint med en pause ved badeplassen?

Turen ender ved Huseby T-banestasjon, og fra Bogstadvannet kommer du deg dit ved først å ta skogsbilveien fra parkeringsplassen, og etter 130 meter svinge til høyre. Da kommer du deg til mål ved å følge bolig- og turveiene rett sørover i ca. tre kilometer.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Spikkestad

Nr Navn Fra Til Lengde i km
444 Spikkestad - Skapertjern Spikkestad Skapertjern 2.2
445 Skapertjern - Heggsjø Skapertjern Heggsjø 5.4
250 Gjellebekk - Heggsjø Heggsjø Gjellebekk 3.2
438 Heia - Gjellebekk Gjellebekk Heia 1.8
257 Heia - Solli gård Heia Solli gård 4.0
245 Solli gård - Store Sandungen (Vestmarka) Solli gård Store Sandungen (Vestmarka) 6.6
239 Furuholmen - Store Sandungen (Vestmarka) Store Sandungen (Vestmarka) Furuholmen 3.4
237 Vestmarksetra - Furuholmen Furuholmen Vestmarksetra 1.1
379 Kattås - Vestmarksetra Vestmarksetra Kattås 1.1
377 Tanum kirke - Kattås Kattås Tanum kirke 2.5
485 Tanum kirke - Vøyenenga Tanum kirke Vøyenenga 2.0
481 Vøyenenga - Bærums Verk Vøyenenga Bærums Verk 4.9
483 Øverland - Bærums Verk Bærums Verk Øverland 4.1
207 Øverland - Sagstua Øverland Sagstua 1.3
63 Sagstua - Fossum Sagstua Fossum 3.9
467 Bogstad badeplass - Fossum Fossum Bogstad badeplass 3.0
516 Huseby - Bogstad badeplass Bogstad badeplass Huseby 3.1