Den første delen av denne turen går gjennom kulturlandskapet i Røyken. Deretter blir det sykling nordover langs kysten, gjennom Asker og inn i Bærum, før du via den historiske Ankerveien kommer inn til Oslo. Turen går på god vei, mest på asfalt, men også en del på grus.

Fra Spikkestasjon sykler du først østover, blant annet på Askestadveien, en historisk oldtidsveien. Du har flere gårder rundt deg på denne strekningen, som er relativt flat. Deretter setter du kursen mot Røyken stasjon, og fortsetter derfra til Midtbygda. Herfra blir det noe utfor til Sundbykrysset, der du skal svinge til venstre.

Du har syklet elleve kilometer, og er nå inne på Sundbyveien. Den skal du holde deg på i én mil, først til Båtstø, og deretter nordover til Nærsnes og Slemmestad. Flere steder kommer du ganske tett inntil Oslofjorden, og det er spesielt fint ved Nærsnes hvis du vurderer en rast og kanskje et bad. Mesteparten av strekningen etter Nærsnes har du gang- og sykkelvei til disposisjon.

Ved Slemmestad tar du inn på fylkesvei 165, som bringer deg videre nordover til Vollen. Også her får du fjordkontakt, og på dette idylliske stedet sør i Asker kommune er det vel verdt å ta en pust i bakken, selv om det ikke venter noen motbakker av betydning på en god stund.

Det er mange kystperler i Asker, og du finner også fine badeplasser her. En av dem er Hvalstrand, som du kan ta en avstikker til rett etter at du har passert Leangbukta. Det er bare noen få hundre meter dit fra veien du sykler på.

Holmen og Nesbru passeres, og rett etterpå er du inne i Bærum, der du sykler inn mot Sandvika, den eneste byen i kommunen. Her skal du gjennom gågata, under jerbanelinjen og frem til Engervannet, som har et rikt fugleliv. Vannet er siste del av Øverlandsvassdraget, som ender i Sandvika.

Når du sykler videre på Engervannsveien, får du Engervannet på høyre hånd, og i nordenden svinger du først til høyre, så til venstre. Da kan du fortsette på Engerjordet, og derfra opp turveien til Gjønnesjordet, og så gang- og sykkelvei frem til Gamle Ringeriksvei. Den følger du opp til Øverland.

Landskapet rundt deg er her en blanding av skog og åker, og når du tar inn på skogsbilveien ved Øverland, er du snart inne på Ankerveien, som Peder Anker lot bygge på 1790-tallet. Den følger du østover langs Grinijordene og frem til Fossum, som er en populær innfallsport til Bærumsmarka. Du tråkker deg videre til nordenden av Lysakerelva, der Bogstadvannet renner ut, og tar deg så forbi golfbanen og ned til badeplassen ved Bogstadvannet. Her kan du ta deg en pause, enten du velger stranden eller gresset.

Turens siste del starter ved at du sykler inn skogsbilveien fra parkeringsplassen, og tar til høyre etter ca. 100 meter. Derfra sykler du gjennom grøntområder og boligfelt - på turveier og småveier - sørover til Hovseter, der det er kollektivforbindelse videre til andre steder i Oslo.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Spikkestad

Nr Navn Fra Til Lengde i km
440 Spikkestad - Røyken Spikkestad Røyken 3.7
658 Sundbykrysset - Røyken Røyken Sundbykrysset 7.3
659 Sundbykrysset - Nærsnes Sundbykrysset Nærsnes 7.1
627 Nærsnes - Slemmestad Nærsnes Slemmestad 4.0
624 Vettre - Vollen - Slemmestad Slemmestad Vettre 6.8
618 Holmen - Vettre Vettre Holmen 3.7
612 Nesbru - Holmen Nesbru Holmen 1.5
611 Sandvika - Nesbru Nesbru Sandvika 4.0
514 Sandvika - Øverland Sandvika Øverland 6.8
207 Øverland - Sagstua Øverland Sagstua 1.3
63 Sagstua - Fossum Sagstua Fossum 3.9
467 Bogstad badeplass - Fossum Fossum Bogstad badeplass 3.0
516 Huseby - Bogstad badeplass Bogstad badeplass Huseby 3.1