Fra by til by på Romerike

Lillestrøm var det første tettstedet i Akershus som fikk bystatus. Det skjedde i 1997. Siden den gangen har flere kommet til, blant annet Jessheim (2012), en annen stasjonsby på Romerike. Turen du her skal ut på, går parallelt med jernbanelinjen mellom de to byene, og du kommer til å sykle på gang- og sykkelveier og mindre trafikkerte bilveier. På turen får du flott utsyn, langt utover Romerikssletta.

Fra Lillestrøm sykler du først nordover til Åråsen ved Fetveien (Rv 22), og fortsetter så langs Rolf Olsens vei mot Leirsund. Det er temmelig flatt på denne strekningen, og de bymessige omgivelsene du startet fra, har etter hvert blitt erstattet av et mer landlig miljø.

På veien videre nordover passerer du Frogner og Lindeberg, og er da temmelig nær en annen viktig trafikkåre på Romerikssletta: E6. Du skal krysse den, men heldigvis ved å benytte deg av undergangen. Det er fortsatt ingen tøffe bakker på den videre ferden mot Kløfta, der du kommer inn til sentrum på Ilevegen.

Den siste delen av turen går gjennom både kulturlandskap, skog og bebyggelse. Endepunktet er ved Jessheim stasjon.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Lillestrøm

Nr Navn Fra Til Lengde i km
833 Lillestrøm - Leirsund Lillestrøm Leirsund 5.9
845 Frogner - Leirsund Leirsund Frogner 3.8
874 Frogner - Kløfta Frogner Kløfta 8.4
873 Jessheim - Kløfta Kløfta Jessheim 11.9