Treningstur på Romerike

Lengde: 29.6 km
Gradering: Medium

Mange av veiene på Romerikssletta egner seg godt for sykling, og langs flere av dem er det også gang- og sykkelfelt. Turen som presenteres her, har en høydeforskjell på ikke mer enn 100 meter mellom høyeste og laveste punkt, men noen bakker blir det likevel. Dette er en veldig fin treningstur! Fra noen av bakketoppene er dessuten utsynet mot Romerikes kulturlandskap meget god.

Fra Kløfta stasjon sykler du først vestover, ut av bebyggelsen og ned mot elva Leira. Her går grensen mellom kommunene Ullensaker, som du nå forlater, og Gjerdrum. Fra Leira tråkker du deg opp bakkene til Ask, men pass på å nyte utsikten bakover når du nærmer deg toppen.

Tettstedet Ask ligger ved Fv 120, og du skal til venstre inn på denne. Det blir først en frisk utforkjøring, før du igjen må gire ned og gi deg i kast med en ny oppoverbakke. Når du er på toppen av den, har du syklet nærmere 11 kilometer.

Idet du nærmer deg Skedsmokorset, krysser du også grensen til Skedsmo. Nå har du fått gang- og sykkelvei til disposisjon, og det vil du ha på mesteparten av resten av turen også. Ta til venstre ved Skedsmokorset, slik at du kommer inn på Trondheimsvegen, og sving deretter til venstre for å komme opp til boligområdet Vardeåsen. Også her har du utsikt mot brede jorder, og idet du setter kursen mot Frogner, kan du se blant annet Frogner kirke fra toppen av bakken som fører deg ned til Leira. Du har nå kommet inn i Sørum kommune.

Vel inne i bebyggelsen i Frogner, tråkker du opp bakken mot Frogner stasjon, og sykler gjennom jernbaneundergangen. Deretter svinger du til venstre noen hundre meter senere, slik at du kommer til Lindeberg, hvor du på ny sykler under skinnegangen. Herfra følger du Lindebergvegen (Fv 255), Isingrudvegen (Fv 451) og Ilevegen (Fv 452) til Kløfta, og kan avslutte turen ved stasjonen, der du startet turen.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Kløfta

Nr Navn Fra Til Lengde i km
849 Kløfta - Ask Kløfta Ask 7.0
852 Skedsmokorset - Ask Ask Skedsmokorset 8.2
844 Skedsmokorset - Frogner Skedsmokorset Frogner 6.0
874 Frogner - Kløfta Frogner Kløfta 8.4