På denne turen skal du over Romeriksåsene to ganger! Den første overfarten er den tøffeste av de to, og du får god anledning til å hente deg inn mellom stigningene.

Det er en rundtur du skal ut på, og den starter fra Hakadal stasjon. Du krysser Rv 4 og sykler så forbi golfbanen ved Ås gård, før skogsbilveien tar deg oppover i terrenget. Først rett nord for Hakkim er det slutt på stigningene. Fra turens laveste punkt før golfbanen har du kommet til det høyeste (526 moh.), en stigning på nærmere 400 høydemeter i løpet av ca. syv kilometer.

Ferden fortsetter nordover på god skogsbilvei ned til østsiden av Råsjøen, der Råsjøstua ligger, og idet du svinger til høyre her, tar du fatt på mer utforbakke østover forbi Bjertnessjøen og Sjonken, frem til bebyggelsen ved Rustadmoen. Her møter du asfaltvei, og du sykler da til høyre og følger den sørover til Holtersaga. Du har skogen på høyre side, mens Romeriksslettas kulturlandskap befinner seg på østsiden av veien.

Bebyggelsen erstattes av skog når du sykler forbi Eltonåsen, og nå går det igjen oppover. Forhåpentligvis har du krefter nok etter ti kilometer uten bakker siden Rustadmoen, og terrenget flater dessuten ut før du kommer til utfartsparkeringen i Østbydalen, som ligger på drøyt 300 moh. Det går to skogsbilveier videre, og du passer du på å ta den venstre, som du følger frem til trillestien ved Gjermåa. Stien er skiltet, og den er bare en halv kilometer lang, så etter at du har passert Gjermåa på bro, er det ikke langt til skogsbilveien på vestsiden av elva.

Fortsatt blir det noe oppover, men når du er drøyt 400 moh., starter nedkjøringen til Hakadal kirke ved Glitre. Nede ved Gamleveien svinger du til høyre og sykler på gang- og sykkelvei gjennom boligområdet Tøyen, før du fortsetter over riksveien og tilbake til Hakadal stasjon.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Hakadal

Nr Navn Fra Til Lengde i km
232 Hakadal - Åskastet Hakadal Åskastet 4.3
263 Åskastet - Hakkim Åskastet Hakkim 3.8
227 Hakkim - Elsjøane - Råsjøstua Hakkim Råsjøstua 4.7
230 Sjonken - Steinbekkhytta - Råsjøstua Råsjøstua Sjonken 7.6
585 Rustadmoen - Sjonken Sjonken Rustadmoen 2.2
853 Holtersaga - Åsgreina - Rustadmoen Rustadmoen Holtersaga 9.5
258 Holtersaga - Gimildammen Holtersaga Gimildammen 2.7
265 Gimildammen - Østbydalen Gimildammen Østbydalen 5.0
606 Østbydalen - Gjermåa Østbydalen Gjermåa 1.3
631 Glitre - Gjermåa Gjermåa Glitre 6.0
605 Hakadal - Glitre Glitre Hakadal 4.5