Denne turen går i godt preparerte spor, og byr på både tøffe stigninger og fine utforkjøringer. Den har navn etter Gopletjern, som det er utsikt til fra et av turens høyeste punkter.

Fra bussholdeplassen ved parkeringsplassen på Skansebakken går du først et lite stykke ned veien (Gamle Heggelivei), slik at du krysser Heggelielva på bro. Deretter fortsetter du opp bakken, til løypestart på jordet ved gården Nedre Lyse. Ofte vil det være nok snø til at du kan gå på ski langs veien hit.

Løypa går gjennom skogen, og kommer snart ut på skogsbilveien som leder frem til Lysedammene. Selv om det går noe oppover, er det bare beskjedne stigninger på denne strekningen. I løypedelet ved Midtre Lysedam tar du til venstre.

Når du har passert DNT-hytta Smedmyrkoia, venter den tøffeste delen av turen. Du skal nemlig opp Gopletjernsbakkene, og i løpet av drøyt 2 kilometer skal du opp ca. 200 høydemeter. Etter hvert kan du skue sørover mot Gopletjern, og du kan også skimte Tryvannstårnet herfra. Vær oppmerksom på at løypa opp Gopletjernsbakkene krever en del snø. Et mer snøsikkert alternativ er å ta til høyre ved Midtre Lysedam og følge Heggeliveien til utsiktspunktet.

Etter at du har passert turens høyeste punkt på drøyt 530 moh., venter slake utforkjøringer ned til demningen ved Søndre Heggelivann. Her svinger du til venstre, og kan glede deg over nye, fine utforbakker på Gråseterveien sørover til Storebekkhytta. Her skal du til venstre, og fortsetter i lett trasé tilbake til Skansebakken.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Skansebakken

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
4 Skansebakken - Lysedammene Skansebakken Lysedammene 02.01.2022 3.8
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Lysedammene Kjagdalskrysset 02.01.2022 3.2
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Kjagdalskrysset Søndre Heggelivann 15.04.2021 1.8
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Søndre Heggelivann Storebekkhytta 02.01.2022 4.4
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Storebekkhytta Fløyta 02.01.2022 1.9
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Fløyta Skansebakken 02.01.2022 3.8