Rognlirunden

Rognlirunden er en populær rundtur som går gjennom skogsterreng og flotte myrområder. Det er en variert og fin tur som ikke er mer krevende enn at den passer for de aller fleste.

Utgangspunktet er idrettsplassen til Eina Sportsklubb i Prestmarka, der det er parkering. Vi krysser fylkesvei 117, Einastranda, fortsetter over flere jorder og inn i skogen. Etter ca. 2,5 kilometer i svak stigning, kommer vi til et løypekryss. Her tar vi opp en bakke til høyre. Bakken er bare et par hundre meter lang, og så fortsetter vi innover gjennom lett skogsterreng.

Snart kan vi se ned til Sønstebygrenda på høyre side. Litt senere, fra løypekrysset ved Sønsteby sameie, går det en løype bratt ned til grenda. Men vi skal ikke den veien nå. Vi fortsetter i Rognlirunden, og kommer snart frem til gården som har gitt turen dens navn. Gjennom en åpning i skogen ser vi inn mot gården, - fra gammelt av et bruk som ble ryddet av finner. Det ble drevet som en gård fram til 1800, da gården ble delt i to til seterbruk for nordre og søndre Nes. Det var fastboende på Rognlia frem til 1870.

Nå venter ca. en kilometer med en god del stigning. Løypa flater så ut, og vi kommer inn i fine myrområder. Rett før Ormsteinsmyra er vi på turens høyeste punkt, 610 meter over havet. I krysset på Ormsteinsmyra tar vi til venstre. Etter å ha gått i sørlig retning frem til nå, er det tid for å legge om kursen. Resten av turen går rett mot nord, strake veien tilbake til Prestmarka. Her går løypa på skogsbilvei.

Rognlirunden kan like gjerne gås i motsatt retning. Men ved å gå mot klokken, som beskrevet her, unngår man de bratteste utforkjøringene.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Prestmarka

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) Prestmarka Sønsteby sameie 12.03.2021 4.3
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra Sønsteby sameie Ormsteinsmyra 12.03.2021 5.3
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra Ormsteinsmyra Prestmarka 12.03.2021 6.7