Skogsbilveien fra By i Lommedalen er en av de mest snøsikre løypene i Marka. Veien går langs Lomma, og det er gjerne kaldt her. Føret holder seg fint, for solstrålene slipper ikke så lett til. I tillegg er veien jevn, så det skal ikke så mange centimeter med snø før preppemaskinen lager fine løyper, både klassiske spor og skøytetrasé.

Løypa starter fra bommen noen hundre meter langs bilveien fra By, men det er ofte mulig å gå på ski dit ved å gå over jordet fra parkeringsplassen. Etter ca. 1 kilometer kommer du ned til Lomma, der Guribysaga ligger på motsatt side av elven. Den er ikke så lett synlig fra skisporet, for sikten dit er noe hindret av trærne.

Traseen er lett frem til Greinehytta, der det er servering i helgene. Her er det fint å legge inn en liten pause, spesielt hvis det er barn med på turen. Fortsettelsen til Tverrelva er også av det lette slaget. Det er par mindre bakker, men det er ikke bratt. Strekningen fra By til Tverrelva kalles ofte for «Helårsløypa».

I løypekrysset ved Tverrelva tar du til høyre, og gir deg i kast med noen mindre bakker opp mot DNT-hytta Myrseter. Heller ikke disse er særlig bratte, og det er også noen fine, slake partier på denne delen av turen.

Men nå venter den tøffeste delen av turen, for det er en lang, sugende bakke du nå skal opp. Det blir imidlertid en fin utforbakke etterpå, idet du nærmer deg Monsebråtan. Rette etterpå krysser du Lomma, og dersom elven går åpen, benytter du broen for å komme deg over.

Etter et par mindre bakker står du oppe ved løypeskiltet vest for Kampevaddammen. Selve vannet ser du ikke herfra – det ligger et par hundre meter mot nordøst, og dit går det ingen skiløype. Du har nå kommet til turens nordligste punkt, og du kan vende nesen hjemover. Du følger da den samme traseen tilbake til By.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra By i Lommedalen

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
357 By - Greinehytta By i Lommedalen Greinehytta 23.03.2021 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Greinehytta Tverrelva 31.12.2021 3.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Tverrelva Kampevaddammen 31.12.2021 5.2
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Kampevaddammen Tverrelva 31.12.2021 5.2
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Tverrelva Greinehytta 31.12.2021 3.0
357 By - Greinehytta Greinehytta By i Lommedalen 23.03.2021 4.9