Langtur til Lygna

Strake vegen fra Gjøvik til Lygna, rett sørover Toten – forbi Raufoss, Reinsvoll og Eina, langs Einafjorden og inn i Helgedalen – og så opp bakkene til Lygna. Dette er en super langtur!

Mesteparten av turen går på asfalt, og vi er stort sett skjermet for stor biltrafikk. Unntaket er siste strekk før Eina. Ellers sykler vi på gang- og sykkelveg, eller på veger med relativt liten trafikk. I Helgedalen har vi grus under dekkene.

Det er en del oppoverbakke de første 7 kilometerne, nærmere bestemt rundt 200 høgdemeter. Etter dette er det kun svak stigning videre til Eina. Der bikker vi så vidt over 400 meter over havet. Ved Eina passer vi på å holde til høgre, for turen går på vestsida av Einafjorden.

Litt etter Eina skiller vi lag med Gjøvikbanen, og følger Einastranda sørover gjennom åpent og vennlig kulturlandskap, med god utsikt mot vannet og åsene på østsida.

Etter 15 kilometer langs vannet, er vi framme ved Einavoll. Herfra følger vi Rv4 oppover, i 900 meter, til vegkrysset mot Helgedalen (låst bom). Her tar vi til venstre, og sykler videre på skogsbilvegen inn gjennom dette stille og fredelige dalføret, langt unna alt som heter biltrafikk.

Vi passerer Nordre Helgedalsætra (pass på å ta rett fram ved kraftlinja før setra), og så Midtre Helgedalsætra - en fellesseter som er i drift om sommeren. Helgedalen er et stort og godt beiteområde. Store mengder sauer, storfe og hester beiter her. Vi må derfor passe på å vise hensyn til dyrene når vi sykler gjennom dalen.

Etter at Søndre Helgedalsætra er passert, starter oppstigningen til Lygna. Vi kommer inn på fylkesveg 180, og tar til høgre. Etter hvert får vi flott utsikt ned mot Helgedalen og tilbake mot Einafjorden. Fra stigningen begynner i Helgedalen og opp til vegen flater ut, er det ca. 3 kilometer, og en høgdeforskjell på vel 170 høgdemeter.

Etter 3 kilometer langs bilvegen, er vi framme på Lygna. Her er det det gode muligheter både for mat og overnatting. Spennende sykkelmuligheter er det også her. Vil du f.eks. fortsette sørover, kan Lygnaturen på sommerføre være et alternativ. Den ender i Hakadal, der du kan hoppe på toget tilbake til Gjøvik.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Gjøvik

Nr Navn Fra Til Lengde i km
494 Raufoss - Gjøvik Gjøvik Raufoss 11.6
493 Reinsvoll - Raufoss Raufoss Reinsvoll 4.4
496 Reinsvoll - Eina Reinsvoll Eina 6.8
499 Einavoll - Eina Eina Einavoll 15.2
292 Einavoll - Helgedalen Einavoll Helgedalen 6.4
747 Helgedalen - Lygna Helgedalen Lygna 5.4