Morsom runde fra Sandbakken

Dette er en flott rundtur i variert Østmarka-terreng. En del av den går på skogsbilvei, men den går også gjennom tettere skogpartier og åpne myrer. Det er to serveringssteder underveis.

Fra parkeringsplassen nedenfor Sandbakken går du først nordover, oppover til Torsmåsan. I neste løypekryss går du til høyre, og glir gjennom myrpartiet ved Tretjerna. Deretter går turen sørøstover mot Eriksvann, før den kommer inn på skogsbilveien til Skjelbreia. Hvis du har behov for litt vått eller tørt, tar du en tur innom dette serveringsstedet.

Turen fortsetter først et lite stykke i den retningen du kom fra, men holder til venstre i det første løypekrysset. Derfra følger du løypa forbi Tretjernskoia og frem til løypedelet ved Franskeplassen. Her tar du til høyre.

Nå blir det mest utfor til sportsstua Sandbakken, turens andre serveringssted. Herfra er det bare noen hundre meter tilbake til parkeringsplassen, der du startet turen.

God tur!



Edit

Slik reiser du til og fra Sandbakken

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene Sandbakken Klokkerudmyrene 02.01.2022 0.7
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia Klokkerudmyrene Skjelbreia 02.01.2022 5.1
1451 Franskeplassen - Skjelbreia Skjelbreia Franskeplassen 02.01.2022 3.4
247 Sandbakken P - Franskeplassen Franskeplassen Sandbakken 02.01.2022 2.5