Fra vann til vann mot Sørkedalen

Utgangspunktet for denne sykkelturen er Ringkollen. Herfra følger du veien til Øyangen. Ved Jonsetangen får du grus under dekkene, og du sykler helt inntil vannet.

Etter at du har lagt Øyangen bak deg og styrt mot Storflåtan, avløses grusveien av en drøy kilometer med trillesti. Mesteparten av strekningen er en fin plankebane som mange vil kunne sykle.

Du følger Spålsveien og tar til høyre i første veikryss, deretter til venstre før Storflåtan gård. Snart finner du en hyggelig rasteplass i vannkanten ved dammen, om du føler for en stopp.

Videre følger du veien rett frem i retning Heggelia og deretter langs nordre og søndre Heggelivann. Her går det vei videre ned til Storebekkhytta, men du tar vil venstre, og passerer snart nord for Gopletjernsåsen.

Fra toppen av åsen er det flott utsikt mot Oslo, og ikke mange tråkkene videre byr Øvre Lysedam på fine bademuligheter. Deretter er det enkel utforkjøring via Pipenhus til Åmot parkering og Sørkedalen skole.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Ringkollen

Nr Navn Fra Til Lengde i km
130 Ringkollen - Storflåtan gård Ringkollen Storflåtan gård 10.9
141 Storflåtan gård - Skottakrysset Storflåtan gård Skottakrysset 3.3
145 Skottakrysset - Heggelia - Søndre Heggelivann Skottakrysset Søndre Heggelivann 6.2
180 Sørkedalen skole - Søndre Hegggelivann (via Pipenhus) Søndre Heggelivann Sørkedalen skole 11.5