Dette er ingen småtur. Det er tvert imot en temmelig lang strekning å sykle. Men kommer du til Ringkollen med sykkelbussen, rekker du nok å nå fram til Maridalen før dagen er omme. Og da vil du ha bak deg en flott tur gjennom hele tre Marka-områder: Krokskogen, Nordmarka nord og Nordmarka syd.

Flertallet av dem som starter på Ringkollen, sykler gjerne tilbake til Sørkedalen. Men her tar du en helt annen retning – nordover og østover langs Oslomarkas nordlige ”randsone”, og så bortimot strake veien sørover i retning Maridalen.

Rent bortsett fra lengden, er ikke dette en tur med de store fysiske utfordringene. Klatring i motbakke er det lite av, du starter jo i mer enn 500 meters høyde.

Du følger først Øyangens bredd (562 meter over havet), et par kilometer med trillesti venter etter Mosjøen, og når Sinnerdalen er passert, er du framme på Tverrsjøstallen, som i likhet med Ringkollen er et mye benyttet startsted for Marka-turer både sommer og vinter.

Men du har allerede lagt bak deg ca. 14 kilometer av dagens tur, og fortsetter langs Gjerdingen og på nok en trillesti (knapt 900 meter lang) fram til Gjerdingdammen.

Dette er ett av mange fine rastesteder underveis. Nå venter strekningen sørover til Kikut, over Snøploghøgda, langs Katnosa, forbi DNT-hytta Katnosdammen, over til Store Sandungen, forbi Sandungskalven og videre langs Hakkloas vestre bredd.

Kikutstua (sjekk åpningstidene) tilbyr på mat og drikke (avstikkeren dit kan droppes om du vil spare tid), slik også Bjørnholt gjør. Bjørnholt ankommer du etter en solid motbakke, etterfulgt av fine nedoverbakker langs Bjørnsjøen.

Om ikke lenge triller du ned til Skjersjøen, og fortsetter ned bakkene langs østsiden av Skjærsjøelva. Dermed er du nede ved Maridalsvannet, og følger turveien som går via Låkeberget til Brekke.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Ringkollen

Nr Navn Fra Til Lengde i km
162 Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen Ringkollen Tverrsjøstallen 13.5
135 Tverrsjøstallen - Kalvedalen Tverrsjøstallen Kalvedalen 2.0
136 Kalvedalen - Gjerdingdammen Kalvedalen Gjerdingdammen 6.7
137 Gjerdingdammen - Katnosa - Sandungen gård Gjerdingdammen Sandungen gård 9.9
139 Sandungen gård - Sandungskalven Sandungen gård Sandungskalven 3.5
132 Sandungskalven - Hakkloa gård Sandungskalven Hakkloa gård 4.1
433 Hakkloa gård - Kikutstua Hakkloa gård Kikutstua 4.4
125 Bjørnholt - Kikutstua Kikutstua Bjørnholt 5.9
425 Hammeren - Bjørnholt Bjørnholt Hammeren 8.6
255 Låkeberget - Hammeren Hammeren Låkeberget 1.9
273 Brekke - Låkeberget Låkeberget Brekke 2.3