Kystbyen Drøbak fikk tilbake bystatusen sin i 2006, etter at den hadde mistet den etter innlemmelsen i Frogn i 1962. Byen er et flott turmål om sommeren, med flotte muligheter til å få tatt seg et forfriskende sjøbad. Industristedet Lillestrøm fikk bystatus i 1997. Byen har blitt kalt «Flisbyen» på grunn av sagverkene som preget stedet fra midten av 1800-tallet. På denne turen skal vi starte her, sykle gjennom bebyggelse, kulturlandskap og skog, og avslutte i Drøbak.

Fra Lillestrøm stasjon sykler du først frem til Nitelva, og svinger der til venstre, før du tar oss over broen til Rælingen-siden av elven. Etter å ha forlatt bebyggelsen ved Karupvegen, venter et parti gjennom skogen, på skogsbilvei frem til Sandbekkstua.

Ferden fortsetter gjennom kulturlandskap og bebyggelse i Lørenskog, før det bærer inn i skogen ved Ekerud. Nå er du inne i Østmarka, og ved serveringsstedet Mariholtet kan det passe godt med en pause. Turen går så vestover mot Nøklevann, og det er også et par gode rastemuligheter ved vannet.

Når du kommer til Skiforeningens sportsstue på Skullerud, er du like ved E6, men turtraseen går øst for denne på vei sørover til Myrer. Her benytter du deg av broen og tråkker deg vestover til Kolbotn og nordenden av Gjersjøen. Herfra sykler du sørover på vestsiden av vannet og videre sørover til Vinterbro.

Fra Vinterbro følger du Nessetveien til sørenden av Bunnefjorden, men du skal videre sørover, først til Årungen, der du befinner deg i et åpent landskap med vakre jorder rundt deg. Etter hvert kommer du inn på Osloveien, men tar av til høyre når du kommer til Smieveien. Etter et lite stykke på den, svinger du inn på Beisjøveien, og er snart inne i Drøbak sentrum. Herfra er det kort vei til kysten, der turen ender.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Lillestrøm

Nr Navn Fra Til Lengde i km
517 Lillestrøm - Sandbekkstua Lillestrøm Sandbekkstua 3.7
521 Sørlihavna - Sandbekkstua Sandbekkstua Sørlihavna 3.8
390 Sørlihavna - Ekerud Ekerud Sørlihavna 4.8
277 Ekerud - Mariholtet Ekerud Mariholtet 3.9
450 Sleppa - Mariholtet Mariholtet Sleppa 1.8
157 Rustadsaga - Sleppa Sleppa Rustadsaga 3.2
451 Skullerudstua - Rustadsaga Rustadsaga Skullerudstua 1.2
883 Skullerudstua - Skulleruddumpa - Dal/Brenna Skullerudstua Dal/Brenna 2.4
885 Dal/Brenna - Klemetsrud Dal/Brenna Klemetsrud 2.5
350 Klemetsrud - Myrer Klemetsrud Myrer 2.2
914 Myrer - Ødegården - Kolbotn Myrer Kolbotn 4.3
899 Kolbotn - Gjersjøen - Ringneskrysset Kolbotn Ringneskrysset 8.7
902 Nesset - Vinterbro - Ringneskrysset Ringneskrysset Nesset 4.8
373 Nesset - Vassum Nesset Vassum 3.4
548 Vassum - Ottarsrud Vassum Ottarsrud 5.2
357 Drøbak - Ottarsrud Ottarsrud Drøbak 3.9