Til Nordmarka fra nord

Nordmarka strekker seg aller lengst mot nord i Oslomarka. På denne turen skal vi innta Oslomarkas nordligste område fra nordsiden. Vi skal opp til Trantjern og Mylla – med Grindvoll på Hadeland som utgangspunkt. Vær forberedt på «klatring»!

Første etappe går til Olum. Vi sykler sørover gjennom Grindvollgata, over jernbanen, og forbi Vassjø. Så tar vi fatt på vel en kilometer med oppoverbakke (knappe 100 høgdemeter). Når vegen deler seg, følger vi Feldbergveien videre.

Etter litt mer oppoverbakke går det lett unna forbi Kinge og ned bakkene til Olum. På veg nedover ser vi over mot åsene der vi snart skal sykle.

Nede på E16 tar vi til høgre, og så ganske straks til venstre. Dermed er vi inne på Gjerdingsveien, en av relativt få veger som fører inn i Nordmarka fra nord. Vi følger bomvegen opp lia - og første del av den er ganske bratt. Den stiger ca. 220 høgdemeter i løpet av 2,5 kilometer. På veg oppover passerer vi Slåttbråtan og Olumsetra.

Vel oppe, kommer vi til de idylliske Grasbergtjerna. Ser vi mot nordøst, får vi øye på Ballangrudsæterhøgda. Vi fortsetter langs lia øst for Helgehaugen, og snart kan vi nyte panoramautsikt over Mylla. Vi får Vestenden på venstre side, og i krysset litt senere, holder vi til venstre.

Vi kommer så fram til krysset ved Trantjern, og tar til venstre også her. Dermed er vi på veg østover langs Myllas sørside. Vegen går ganske nær vatnet. Vi passerer Åssjøvika og kommer fram til Mylla dam i øst. Nå vender vi snart nesen mot nord, men først sykler vi østover og nedover på Myllavegen til Sliperiet.

Her tar vi til venstre, inn på Sveavegen. Den har navn etter vatnet Svea, som vi nå sykler på østsida av. Ved nordenden av vatnet er det en fin badeplass (skiltet). I neste vegkryss holder vi til høgre, og deretter til venstre – på Oppenvegen.

Vi passerer Kalven, og kommer til nytt vegkryss der vi tar til venstre, forbi Svea Sportshytte og Pukkverket. Fra Oppengårdene er det fin utsikt over Viggadalen. Vi ser Hvalebykampen i nord. Herfra ruller vi nedover gjennom en stor høgresving, og lar det stå til hele vegen ned til Randsfjordlinna.

Vi tar til venstre, og er snart framme i krysset ved Kalvsjøtjernet. Her fra Kalvsjø skal vi videre gjennom Lunnerlinna, vi krysser E16 og jernbanelinja på bru, holder til høgre i nytt vegkryss - så er det 200 meter til neste kryss, der vi tar opp til venstre.

Dermed er vi inne på Grindvollinna. Nå gjenstår siste etappe, og den går i vestlig retning – strake vegen tilbake til Grindvoll. Skulle det friste med et bad før turen er slutt, byr det seg en god mulighet ved Kjevlingen.

God tur!Edit

Nr Navn Fra Til Lengde i km
983 Grindvoll - Olum Grindvoll Olum 5.6
194 Olum - Trantjern Olum Trantjern 6.1
221 Mylla - Trantjern [på veien] Trantjern Mylla 4.8
746 Mylla - Kalven Mylla Kalven 3.3
331 Kalven - Kalvsjø Kalven Kalvsjø 5.8
966 Kalvsjø - Grindvoll Kalvsjø Grindvoll 5.8