Det er flott å ferdes på den fine sykkeltraseen langs Hovedbanen fra Lillestrøm til Grorud, og det skal vi på denne firemilsrunden, som også går innom den nordlige delen av Østmarka. Her blir det både by, boligområder, skog og kulturlandskaper, med godt veidekke på hele turen.

Fra Lillestrøm stasjon sykler vi først over broen ved siden av jernbanetraseen. Vi har Nitelva under oss idet vi krysser kommunegrensen mellom Skedsmo og Rælingen. Et lite stykke har vi nærkontakt med elva når vi sykler bortover Henrik Sørensens vei, og er igjen inne i Skedsmo.

Etter å ha syklet gjennom bebyggelsen, kommer vi til en ny elv – Sagelva. Her, skal vi svinge til venstre, inn på turveien opp gjennom Sagdalen. Der turveien starter, har Sagdalens Venner restaurert både sag og mølle, og laget et lite utendørs museum med rasteplass. Fint med en pause her!

Oppe i dalen passerer vi Strømmen, og ved Fjellhamar krysser vi en ny kommunegrense, og fortsetter dermed vestover i Lørenskog. Vi passerer flere jernbanestasjoner på veien, og rett etter Lørenskog stasjon triller vi inn i Oslo. Det er lettsyklet frem til og forbi Haugenstua, for det meste på asfaltert gang- og sykkelvei. En stor del av den neste strekningen, frem til Grorud stasjon og Alfaset, går på gruset turvei langs Fossumbekken og Loelva.

Ved Nedre Kalbakkvei tar vi til venstre, og holder oss på gang- og sykkelveien til vi kommer til Haugerud. Ved å svinge til venstre, kommer vi opp på broen slik at vi krysser Tvetenveien. Dermed kan vi fortsette på Haugerudveien, frem til varmesentralen (Haugerudveien 77). Her går det en skogsbilvei inn til venstre, og den tar vi inn på.

Ferden går videre sørover i Østmarka, og vi kan gjerne ta en rast når vi kommer frem til nordenden av Lutvann. Etterpå sykler vi forbi Sarabråten, og idet vi tar til venstre ved Sleppa, holder vi strake kursen mot serveringsstedet Mariholtet.

Mariholtet er et av de mest populære turmålene i denne delen av Marka, og derfra skal vi nordover, på vestsiden av vannet Nord-Elvåga. Innerst i Bjørndalen passerer vi nok en grense, og er tilbake i Lørenskog. Turen går gjennom både skog, boligområder og kulturlandskap det neste stykket. Ved Blystadlia, ved grensen til Rælingen, dreier vi nordover, altså til venstre.

Turens siste del går ned lia til Nitelva, og vi benytter den samme broen som vi syklet over tidligere på turen, for å komme over til Lillestrøm. Dermed er ringen sluttet, og vår tur er over.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Lillestrøm

Nr Navn Fra Til Lengde i km
988 Lillestrøm - Sagdalen Lillestrøm Sagdalen 2.0
971 Lørenskog - Fjellhamar - Strømmen - Sagdalen Sagdalen Lørenskog 5.9
973 Lørenskog - Haugenstua Lørenskog Haugenstua 2.3
974 Haugenstua - Grorud st. Haugenstua Grorud 1.5
989 Grorud st. - Alfaset Grorud Alfaset 3.0
992 Alfaset - Haugerud Alfaset Haugerud 2.2
214 Haugerud - Sleppa Haugerud Sleppa 4.8
450 Sleppa - Mariholtet Sleppa Mariholtet 1.8
277 Ekerud - Mariholtet Mariholtet Ekerud 3.9
390 Sørlihavna - Ekerud Ekerud Sørlihavna 4.8
521 Sørlihavna - Sandbekkstua Sørlihavna Sandbekkstua 3.8
517 Lillestrøm - Sandbekkstua Sandbekkstua Lillestrøm 3.7