Rundtur på Røyselandet

Røyselandet eller Røysehalvøya stikker ut i den nordlige delen av Tyrifjorden. Vi skal ut på en rundtur her, og mesteparten av turen går gjennom flott kulturlandskap. Utsikten er strålende.

Vi starter på Helgelandsmoen, fra krysset mellom Svingerudveien og Gomnesveien. Det er sistnevnte vei vi følger, og turen går mot sør. Etter at et lite boligområde er passert, åpner kulturlandskapet seg foran oss, først med store bæråkre, senere åkre der det dyrkes korn.

Oppe til venstre ser vi Hole kirke, som ligger fint til på en høyde. Turens første oppoverbakke er ca. 1,5 kilometer lang, og gir oss noen utfordringer rent fysisk. Men «belønningen» er meget vakker utsikt, dersom vi snur oss, og ser tilbake mot områdene i nord.

Vi fortsetter forbi Onsaker (mulig avstikker ned til Onsakervika med badeplass) og Gomnes, og har nå kurs rett sørover Røyselandet. Vi sykler gjennom åpent og flott åkerlandskap, med panoramautsikt i alle retninger. Nede til høyre har vi Nordfjorden, som er den nordvestlige delen av Tyrifjorden.

Ved Leinetajet tar vi ned Bønsnesveien, og kommer fram til Bønsnes kirke, en av de eldste middelalderkirkene her i landet. Her fra den sørligste delen av Røysehalvøya har vi flott utsikt over Tyrifjorden, og vi ser bl.a. Store og Lille Svartøya og Frognøya. Kanskje Bønsnestangen badeplass kan friste?

Nå bærer det nordover, og vi får utsikt over mot Rytterakertangen på den andre siden av Sælabonn. Sælabonn en veldig grunn del av Tyrifjorden. Ved Svensrud tar vi til høyre, og så til venstre igjen etter noen titalls meter, opp Trongmoen.

På toppen av bakken ligger Svensrudmoen. Her har IL Holeværingen sitt hovedkvarter, og her ligger Holehallen og Svensrudmoen stadion. Vi passerer Svensrud natur- og idrettsbarnehage, og følger Svingerudveien videre, delvis gjennom skog, delvis gjennom åkerlandskap.

Når Svingerud er passert, gjenstår bare 1,5 kilometer før vi er tilbake der turen startet.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Helgelandsmoen

Nr Navn Fra Til Lengde i km
1025 Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud Helgelandsmoen Svensrud 2.7
1023 Svensrud - Bønsnes - Leinetajet Svensrud Leinetajet 5.4
1021 Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet Leinetajet Helgelandsmoen 6.4