Med Skiforeningens sykkelbuss kommer du deg langt nord i Marka. Tar du den fra Sandvika, har du flere mulige veier tilbake dit. Denne turen går både gjennom kulturlandskapet ved Tyrifjorden, langs østsiden av Holsfjorden og videre til Sandvika etter en morsom etappe gjennom Vestmarka. Turen går forbi flere fine badeplasser og det er muligheter for påfyll av mat og drikke underveis.

Turen starter på utfartsparkeringsplassen på Ringkollen, der bussen har endestasjon. Det er kort vei til Ringkollstua herfra, dersom du trenger å bunkre litt før du gir deg i kast med nedkjøringene til Jaklefoss og videre helt ned til Klekken. Her svinger du til venstre, og følger hovedveien frem til E16. Du krysser E16, og er da straks ved Norderhov kirke. På denne strekningen har du flott utsikt mot det flotte kulturlandskapet på Steinssletta, med Norges største eplehage rett foran deg.

I disse omgivelsene sykler du sørvestover, forbi Helgelandsmoen og sørover Røyselandet til Leinetajet og Bønsnes kirke. Her får du fin utsikt mot Tyrifjorden. Med fjordutsikt fortsetter turen gjennom nye kulturlandskap frem til tettstedet Vik på vestsiden av Steinsfjorden. Både her og ved Garntangen på veien videre fra Vik er det mat og drikke å få kjøpt. Du nærmer deg Sundvollen, men hvis du trenger en rast, er det fint å stoppe ved svabergene på Sundøya, er det også er en fin badeplass.

Fra Sundvollen følger du Fv 155 sørover, delvis på gang- og sykkelvei. Den første delen av strekningen mot Homledal er flat, men det blir en del stigning etter hvert. Hele tiden har du utsikt ned mot vannet, og flere steder langs veien egner seg til å stoppe for å fotografere.

Med Krokskogens vegg på venstre side og Holsfjorden på høyre, sykler du sørover til Enger i Sylling, helt sør i Holsfjorden. Her skal du til venstre, og kan ta fatt på motbakkene opp til Vestmarka og Asdøltjern. Også her er det fine raste- og bademuligheter, som du bør benytte deg av hvis du tar turen en varm sommerdag. Etter en pause ved vannet, sykler du et lite stykke tilbake igjen, og tar til høyre i første kryss. Derfra er det kort vei til Vestmarkas største vann, Store Sandungen. Ferden går videre østover, forbi serveringsstedet Furuholmen og via utfartsparkeringen på Franskleiv til det vakre kulturlandskapet ved Tanum kirke (Tanumplatået).

Den siste delen av turen er av det enkle slaget. Det er slakt utfor til Sandvika, og mesteparten av traseen går på fin sykkelvei.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Ringkollen

Nr Navn Fra Til Lengde i km
581 Ringkollen - Jaklefoss Ringkollen Jaklefoss 3.4
576 Klekken - Jaklefoss Jaklefoss Klekken 3.6
1019 Botilrud - Klekken Klekken Botilrud 5.6
1020 Botilrud - Helgelandsmoen Botilrud Helgelandsmoen 4.1
1021 Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet Helgelandsmoen Leinetajet 6.4
1023 Svensrud - Bønsnes - Leinetajet Leinetajet Svensrud 5.4
1024 Vik - Kjellerberget - Svensrud Svensrud Vik 4.1
830 Sundvollen - Garntangen - Vik Vik Sundvollen 3.4
543 Sundvollen - Homledal Sundvollen Homledal 12.0
546 Vannverksbommen - Homledal Homledal Vannverksbommen 7.4
545 Enger - Vannverksbommen Vannverksbommen Enger 5.5
409 Enger - Asdøltjern Enger Asdøltjern 4.3
247 Asdøltjern - Store Sandungen (Vestmarka) Asdøltjern Store Sandungen (Vestmarka) 4.0
239 Furuholmen - Store Sandungen (Vestmarka) Store Sandungen (Vestmarka) Furuholmen 3.4
237 Vestmarksetra - Furuholmen Furuholmen Vestmarksetra 1.1
379 Kattås - Vestmarksetra Vestmarksetra Kattås 1.1
377 Tanum kirke - Kattås Kattås Tanum kirke 2.5
480 Sandvika - Tanum kirke Tanum kirke Sandvika 4.9