På Gamle Ringeriksvei

Tur nr: 67
Lengde: 24.2 km
Gradering: Medium

Det er en tradisjonsrik vei med historie du tar fatt på nå. Gamle Ringeriksvei – anlagt i 1807 – er veien du følger på første del av turen. Turen ender ved den veien som har avløst denne gamle ferdselsåren – nemlig dagens moderne Europavei over Sollihøgda.

Gamle Ringeriksvei var forbindelsesveien over Krokskogen til Ringerike. Du følger denne traseen nordvestover til Kleivstua. Her fortsetter Gamle Ringeriksvei ned Krokkleiva til Sundvollen. På begge sider av Krokkleiva er det nydelig panoramautsikt over Ringerike – fra Kongens utsikt og Kronprinsens utsikt.

Vår tur går derimot sørover og fram til Sollihøgda. Når det gjelder selve terrenget, kan vi enkelt sagt dele turen i to. Strekningen før Kleivstua har en god del stigning – men den er ganske jevnt fordelt over stort sett hele distansen. Strekningen etter Kleivstua går derimot i småkupert og lett terreng.

Dette er en tur i spennende landskap – det er mye interessant historie knyttet til stedene du passerer. Blant annet kan du se en minnestein over Kari Hiran ved Benteplassen – hun ble kalt "Krokskogens første partisan".

Og legg merke til Midtskoggrana – omkretsen i brysthøyde er over 3,5 meter! Jo da, det er trolsk her inne på Krokskogen…

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Guriby

Nr Navn Fra Til Lengde i km
167 Guriby - Kleivstua Guriby Kleivstua 13.9
393 Sørsetra - Kleivstua Kleivstua Sørsetra 3.5
148 Sollihøgda - Sørsetra Sørsetra Sollihøgda 6.8