Det er flott å gå i ferske, maskinpreparerte, brede løyper. Man jammen er det fint å komme seg litt utenfor de såkalte ”trikkeskinnesporene” også – langt fra folk, i et smalt spor langt inni skogen. Dette er en slik tur.

Første del går er riktig nok i en maskinpreparert løype som brukes av mange. Fra Sollihøgda til Sørsetra og Kleivstua går du gjennom småkupert og lett terreng. Men så forlater du de brede spor for en god stund. Ja, faktisk går du nesten hele turen herfra i scooterkjørte løyper. Nå skal du ut i de fine naturløypene, og du skal opp i høyden.

Sporet fører deg oppover til Gyrihaugen, hvor du befinner deg i et nesten fjelliknende terreng. På venstre side går lia bratt ned mot Steinsfjorden. På det høyeste er du oppe i 682 meter over havet.

Fra høyeste punkt går løypa ned den bratte lia mot Huken seter. Her dreier den mot sør, og du får knapt 800 meter med maskinpreparerte spor fram til Løvlia. Løvlia er et naturlig sted for mat og hvil når man ferdes i disse traktene.

Nå venter en omtrent like lang bit i brede spor før du igjen begir deg ut i terrenget, utenfor allfarvei. Før Nibbitjern tar du av mot høyre, mot Møkkalitjern. Du krysser Nordre Heggelivann, passerer Vakersetra og går i retning Langtjernbrenna.

Nå dreier løypa mot sør, du krysser Heggeliveien og fortsetter i småkupert, fallende terreng mot Otertjern, runder Otertjernsåsene og kommer ned lia til Midtre Lysedam. Her inntar du dagens siste scooterløype - ned til Skansebakken.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Sollihøgda

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Sollihøgda Auretjernsbekken 02.01.2022 6.2
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Auretjernsbekken Sørsetra 02.01.2022 1.7
87 Sørsetra - Kleivstua Sørsetra Kleivstua 02.01.2022 3.5
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Kleivstua Retthelltjern 19.01.2021 4.1
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Retthelltjern Gyrihaugen 29.03.2021 7.4
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Gyrihaugen Gyrihaugsetra 29.03.2021 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Gyrihaugsetra Kulpåsen 29.03.2021 1.8
1564 Løvlia - Kulpåsen Kulpåsen Løvlia 29.03.2021 1.9
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Løvlia Langtjern 13.03.2021 6.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Langtjern Lysedammene 13.03.2021 8.3
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Lysedammene Skansebakken 20.03.2019 4.1