Ut på tur? På denne siden finner du forslag til turer med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Turforslagene presenteres med kart, beskrivelser og bilder. Du finner også informasjon om hvordan du kommer seg til startstedet, enten med bil eller kollektivt.

Søk etter turer
Vis tur nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Turer, Bærumsmarka
Nr Navn Fra Til Km
Bærumsmarka
433 Opp og ned i fristil Årnes Skansebakken 9.6
110 Vestover fra Sørkedalen Årnes Skansebakken 15.2
432 Tjæregrasrunden Fossum Fossum 18.6
112 Rundtur til Vensåsseter Fossum Fossum 19.2
114 Til Løvlia med utsikt Fossum Løvlia 22.9
113 Bærumsmarka rundt Haga Haga 27.3
357 Lett tur til Nygård Øverland Øverland 7.6
165 Gjennom kulturlandskapet ved Dælivann Valler Valler 7.7
236 Kort runde fra Haga Haga Haga 8.8
272 Til middelalderkirken Sandvika Sandvika 11.8
397 En liten tur fra Sandvika Sandvika Sandvika 13.3
25 Rundtur fra Fossum Fossum Fossum 15.6
235 Badevann og historisk vei Fossum Fossum 16.0
271 Langs elver og gamle veifar Sandvika Sandvika 22.4
356 Stasjonsturen Sandvika Spikkestad 26.3
327 Sørøst i Vestmarka Sandvika Sandvika 27.2
120 Nordover i Bærumsmarka Øverland Øverland 33.3
273 Gjennom Krokskogen til Sundvollen Sandvika Sundvollen 33.5
343 Fra Sandvika til Krokskogen Sandvika Løvlia 35.3
267 Bærumsmarka rundt på sykkel Bærums Verk Bærums Verk 39.1
471 Gjennom Sørkedalen og Lommedalen Årnes Årnes 47.5
283 Fra vest til øst Sandvika Lillestrøm 58.6
371 Langs Askers grenser Sandvika Sandvika 59.2
Krokskogen - Hole
68 Ned i Lommedalen Ringkollen Sandvika 44.8
488 LangsTyrifjorden og gjennom skogen Ringkollen Sandvika 82.2
Lillomarka og Gjelleråsen
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3
Nordmarka syd
111 Fra Sørkedalen til Lommedalen Bogstad badeplass Burud 18.2

27 turer vist, totalt 867.5 km.