Ut på tur? På denne siden finner du forslag til turer med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Turforslagene presenteres med kart, beskrivelser og bilder. Du finner også informasjon om hvordan du kommer seg til startstedet, enten med bil eller kollektivt.

Søk etter turer
Vis tur nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Turer, Vestmarka
Nr Navn Fra Til Km
Vestmarka
304 Turen for de minste Solli gård Solli gård 4.2
35 Inn til Furuholmen Tanum kirke Furuholmen 5.5
431 Sandungsrunden Solli gård Solli gård 7.7
490 I åpent landskap Tanum skole Tanum skole 8.0
294 Rundt Svartvann fra Skoglund Skoglund Skoglund 9.3
451 Til Grønland og Mikkelsbonn Vestmarksetra Vestmarksetra 13.2
305 Snesikkert i Vestmarka Vestmarksetra Vestmarksetra 13.6
115 På tur fra Semsvannet Semsvannet Semsvannet 17.0
476 Over ås og myrer Kattås Kattås 20.7
408 Vestergyllen Vestmarksetra Vestmarksetra 23.7
477 Lavland og høyland Solvang Solvang 24.1
43 I hjertet av Vestmarka Solli gård Solli gård 25.4
117 Ytterpunkt i Vestmarka Tranby Skui 30.1
303 Lett runde fra Asker til Semsvannet Asker Asker 6.6
328 Lett runde fra Asker Asker Asker 12.1
194 Gjennom kulturlandskapet ved Stovivann Skui Skui 12.7
396 Elvelangs i Vestre Bærum Skui Skui 14.1
104 Rundtur fra Semsvannet Semsvannet Semsvannet 14.2
108 Vestmarka mot sør Skoglund Semsvannet 16.1
121 Fra Lier til Asker Heia Semsvannet 16.5
342 Nord og sør for motorveien Asker Asker 19.0
106 Rundtur fra Vestmarksetra Vestmarksetra Vestmarksetra 20.8
105 Rundtur fra Solli Solli gård Solli gård 21.4
195 Variert rundtur i Vestmarka Skui Skui 22.1
201 Til Asdøljuvet og store vestmarksvann Heia Heia 30.9
341 Ettermiddagstur mellom nabokommuner Asker Asker 39.3
323 Sørover fra Asker Asker Asker 41.2
Krokskogen - Hole
116 Vestmarka fra nord til sør Sollihøgda Jansløkka skole 17.7
257 Langtur fra Ringkollen til Hvalstad Ringkollen Hvalstad 57.4
Kjekstadmarka
107 Nordover fra Liertoppen Gjellebekk Skoglund 30.6

30 turer vist, totalt 595.2 km.