Ut på tur? På denne siden finner du forslag til turer med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Turforslagene presenteres med kart, beskrivelser og bilder. Du finner også informasjon om hvordan du kommer seg til startstedet, enten med bil eller kollektivt.

Søk etter turer
Vis tur nummer

Krokskogen - Hole

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiturer, Krokskogen - Hole
Nr Navn Fra Til Km
Bærumsmarka
433 Opp og ned i fristil Årnes Skansebakken 9.6
110 Vestover fra Sørkedalen Årnes Skansebakken 15.2
114 Til Løvlia med utsikt Fossum Løvlia 22.9
Krokskogen - Hole
252 Solskinnstur til Mustadkroken Høymyr Høymyr 3.6
491 Ringsmyrrunden Løvlia Løvlia 4.9
311 Toresplassrunden Høymyr Høymyr 5.7
5 Barnevennlig tur til Greinehytta By i Lommedalen By i Lommedalen 9.8
413 Skolerunden Lommedalen skole Lommedalen skole 10.1
365 Heggelirunden Løvlia Løvlia 11.3
320 Treningsrunden Ringkollen Ringkollen 14.6
10 Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra Sollihøgda Sollihøgda 14.9
97 Rundtur innom Spålen Ringkollen Ringkollen 17.5
116 Vestmarka fra nord til sør Sollihøgda Jansløkka skole 17.7
409 Gopletjernsrunden Skansebakken Skansebakken 18.9
293 Fra dal til fjell Skansebakken Skansebakken 20.8
362 Ringkolløptraseen Ringkollen Ringkollen 21.5
8 Med snøgaranti fra Skansebakken Skansebakken Skansebakken 21.8
14 Rundtur fra Ringkollen Ringkollen Ringkollen 25.4
434 Snøsikker tur i valgfri stil By i Lommedalen By i Lommedalen 26.2
89 Tvers over Nordmarka Ringkollen Stryken 28.7
90 Fra skibussen og hjem Ringkollen Skansebakken 29.5
13 Til Sørkedalen utenom allfarvei Ringkollen Skansebakken 31.7
366 Krokskogrunde fra Kleivstua Kleivstua Kleivstua 33.4
98 Skansebakken Løvlia tur-retur Skansebakken Skansebakken 34.6
9 Rundtur fra Skansebakken Skansebakken Skansebakken 35.3
91 Over Krokskogen fra Ringkollen Ringkollen By i Lommedalen 36.8
39 Nordmarka på skrå Ringkollen Brekke 40.9
92 Langt inn på Krokskogen By i Lommedalen Sollihøgda 41.1
256 Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda Ringkollen Sollihøgda 42.7
93 I smale spor Sollihøgda Skansebakken 48.0
257 Langtur fra Ringkollen til Hvalstad Ringkollen Hvalstad 57.4
Nordmarka syd
40 Barnevennlig tur til Heggelia Pipenhus Heggelia 14.5
94 Vilt og vakkert Elveli Skansebakken 38.9
Nordmarka nord
95 Gjennom Nordmarka fra Mylla Myllsdammen Skansebakken 35.3

34 turer vist, totalt 841.2 km.