Ut på tur? På denne siden finner du forslag til turer med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Turforslagene presenteres med kart, beskrivelser og bilder. Du finner også informasjon om hvordan du kommer seg til startstedet, enten med bil eller kollektivt.

Søk etter turer
Vis tur nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Sykkelturer
Nr Navn Fra Til Km
Bærumsmarka
357 Lett tur til Nygård Øverland Øverland 7.6
165 Gjennom kulturlandskapet ved Dælivann Valler Valler 7.7
236 Kort runde fra Haga Haga Haga 8.8
272 Til middelalderkirken Sandvika Sandvika 11.8
397 En liten tur fra Sandvika Sandvika Sandvika 13.3
25 Rundtur fra Fossum Fossum Fossum 15.6
235 Badevann og historisk vei Fossum Fossum 16.0
271 Langs elver og gamle veifar Sandvika Sandvika 22.4
356 Stasjonsturen Sandvika Spikkestad 26.3
327 Sørøst i Vestmarka Sandvika Sandvika 27.2
120 Nordover i Bærumsmarka Øverland Øverland 33.3
273 Gjennom Krokskogen til Sundvollen Sandvika Sundvollen 33.5
343 Fra Sandvika til Krokskogen Sandvika Løvlia 35.3
267 Bærumsmarka rundt på sykkel Bærums Verk Bærums Verk 39.1
471 Gjennom Sørkedalen og Lommedalen Årnes Årnes 47.5
283 Fra vest til øst Sandvika Lillestrøm 58.6
371 Langs Askers grenser Sandvika Sandvika 59.2
Vestmarka
303 Lett runde fra Asker til Semsvannet Asker Asker 6.6
328 Lett runde fra Asker Asker Asker 12.1
194 Gjennom kulturlandskapet ved Stovivann Skui Skui 12.7
396 Elvelangs i Vestre Bærum Skui Skui 14.1
104 Rundtur fra Semsvannet Semsvannet Semsvannet 14.2
108 Vestmarka mot sør Skoglund Semsvannet 16.1
121 Fra Lier til Asker Heia Semsvannet 16.5
342 Nord og sør for motorveien Asker Asker 19.0
106 Rundtur fra Vestmarksetra Vestmarksetra Vestmarksetra 20.8
105 Rundtur fra Solli Solli gård Solli gård 21.4
195 Variert rundtur i Vestmarka Skui Skui 22.1
201 Til Asdøljuvet og store vestmarksvann Heia Heia 30.9
341 Ettermiddagstur mellom nabokommuner Asker Asker 39.3
323 Sørover fra Asker Asker Asker 41.2
Krokskogen - Hole
487 Over Steinssletta og Mosmoen Steinssletta Steinssletta 14.3
486 Rundtur på Røyselandet Helgelandsmoen Helgelandsmoen 14.5
122 Fram og tilbake langs Lomma By i Lommedalen Guriby 15.0
301 Mellom Bærumsmarka og Krokskogen Guriby Guriby 15.5
119 Trimtur fra Jevnaker Jevnaker Olum 18.3
157 På dronningens og kongens vei Sundvollen Guriby 18.8
473 Opp og ned til Myrseter By i Lommedalen By i Lommedalen 18.9
55 Langs Heggelivannene mot Sørkedalen Damtjern Skansebakken 20.4
472 Opp Dammyrdalen til Byvann By i Lommedalen By i Lommedalen 21.3
197 I gammelt seterlandskap Sollihøgda Sollihøgda 22.9
67 På Gamle Ringeriksvei Guriby Sollihøgda 24.2
54 Fra toppen av Krokskogen Ringkollen Sørkedalen skole 27.6
72 I tømmerfløternes spor Ringkollen Sørkedalen skole 28.1
370 Steinsfjorden rundt Sundvollen Sundvollen 28.5
485 Holebygda rundt Botilrud Botilrud 29.9
270 Rundt Gyrihaugen Sundvollen Sundvollen 30.0
455 Fra nord til sør på Krokskogen Ringkollen By i Lommedalen 30.1
478 Historisk runde på Krokskogen Guriby Guriby 30.8
65 Langs Storflåtan mot Sørkedalen Ringkollen Skansebakken 31.1
453 Fra vann til vann mot Sørkedalen Ringkollen Sørkedalen skole 31.9
269 Flatt og bratt på Krokskogen Sundvollen Sundvollen 33.2
452 Hjemtur med servering Ringkollen Sognsvann 44.1
454 Langtur til Frognerseteren Ringkollen Frognerseteren 44.4
68 Ned i Lommedalen Ringkollen Sandvika 44.8
52 En dag på Krokskogen Sollihøgda By i Lommedalen 47.7
349 Fra møte til Marka Klekken Klekken 50.2
489 Fra Sykkelbussen til vann og by Ringkollen Huseby 58.2
456 Gjennom Marka til Maridalen Ringkollen Brekke 63.2
53 Grenaderløypa på sommerføre Sollihøgda Hakadal 63.7
61 Nord og øst i Marka Ringkollen Kjelsås 67.1
488 LangsTyrifjorden og gjennom skogen Ringkollen Sandvika 82.2
73 Rundtur fra Lommedalen By i Lommedalen By i Lommedalen 104.7
Kjekstadmarka
109 Sørover i Kjekstadmarka Gjellebekk Spikkestad 9.5
355 Den lille stasjonsrunden Heggedal Heggedal 13.3
231 Badetur fra Spikkestad Spikkestad Spikkestad 13.9
322 På vei og sti i Kjekstadmarka Røyken Røyken 26.6
107 Nordover fra Liertoppen Gjellebekk Skoglund 30.6
230 Kjekstadmarka rundt Heggedal Heggedal 33.1
333 Langs Drammensfjorden til Hurum Røyken Røyken 39.5
285 Helt vest i Marka Spikkestad Spikkestad 49.5
393 Fra vest til Oslo vest Spikkestad Huseby 53.6
394 Langs åker og fjord til byen Spikkestad Huseby 56.2
127 Megatur fra vest til øst Spikkestad Lillestrøm 181.4
Lillomarka og Gjelleråsen
426 Kort tur fra Sandermosen Sandermosen Sandermosen 5.4
70 Lillomarka light Badedammen Tonsenhagen 7.8
220 På sporet ved Sandermosen Langsetløkka Langsetløkka 10.4
219 Langs jernbanespor i Maridalen Kjelsås Kjelsås 11.0
202 Til sportsstuer i Lillomarka Solemskogen Solemskogen 13.8
222 Rundtur i Lillomarka Årvoll Årvoll 16.4
475 Til Lutvann fra Grorud Grorud Grorud 21.9
56 Til topps i Lillomarka Solemskogen Solemskogen 27.4
360 Gjennom skiftende landskaper Grorud Grorud 29.8
221 Langtur i Lillomarka Langsetløkka Langsetløkka 32.4
223 Langtur fra Stovner Stovner Stovner 32.6
261 Langs Lillomarkas yttergrense Langsetløkka Langsetløkka 35.2
348 Langs Gjøvikbanen til Hadeland Kjelsås Roa 55.8
71 Langtur fra Kjelsås Kjelsås Sollihøgda 85.3
167 Fra byen til Hadeland Kjelsås Bleiken 104.5
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3
Nordmarka syd
66 Til seters Sognsvann Frognerseteren 9.8
60 En skikkelig trimtur Bogstad badeplass Skådalen 9.9
163 Gjennom Maridalen til Øyungen Brekke Øyungen 10.7
47 Lett start på sykkelsesongen Frognerseteren Sognsvann 12.4
232 Rundt Bogstadvannet Bogstad badeplass Bogstad badeplass 12.8
217 Maridalsvannet rundt Brekke Brekke 13.1
48 Fra fjell til vann i Nordmarka sør Frognerseteren Sognsvann 15.3
233 Vakre Sørkedalen Bogstad badeplass Bogstad badeplass 16.3
234 Nordøst i Bærumsmarka Bogstad badeplass Bogstad badeplass 16.4
218 Rundtur i Maridalen Korsvoll Korsvoll 18.5
430 Fra Gaustad til Nittedal Gaustad Nittedal 21.2
260 Opp til Heggelidammen Sørkedalen skole Sørkedalen skole 23.1
330 Varingskollen rundt Nittedal Nittedal 24.6
226 Østover fra Kikut Kikutstua Kikutstua 24.7
225 Sørover fra Kikut Kikutstua Kikutstua 25.9
49 Fra Maridalen til Sørkedalen Brekke Sørkedalen skole 30.8
224 Til Kikut fra Maridalen Hammeren Hammeren 31.5
42 Rundtur fra Sørkedalen Sørkedalen skole Sørkedalen skole 35.9
59 Rundtur fra Sognsvann Sognsvann Sognsvann 36.7
302 Langs store vann i Nordmarka Sørkedalen skole Sørkedalen skole 38.1
62 Rundtur fra Maridalen Hammeren Hammeren 55.6
64 Rundtur fra Kikutstua Kikutstua Kikutstua 65.0
164 Til Markas indre fra Sørkedalen Sørkedalen skole Sørkedalen skole 89.6
Nordmarka nord
346 Rundt Skillingen og Harestuvannet Harestua Harestua 15.7
347 Liten rundtur fra Harestua Harestua Harestua 16.4
198 Opp og ned lia i Hakadal Hakadal Hakadal 16.9
329 Bratt opp, bratt ned Hakadal Hakadal 19.1
69 Ved Akerselvas kilder Mylla Svartbekken 21.0
103 Trimtur fra Hakadal Hakadal Harestua 22.3
170 Langs Bergenske Hovedveg Grua Røykenvik 29.8
63 Rundtur fra Stryken Stryken Stryken 29.9
102 Romeriksåsene på tvers Harestua Hakadal 31.9
351 Nordvest i Romeriksåsene Roa Roa 33.0
51 Langs vannveier vest i Marka Tverrsjøstallen Sørkedalen skole 34.4
50 Klassikeren fra Stryken til byen Stryken Sognsvann 34.9
192 Rundt Bislingen fra Harestua Harestua Harestua 35.9
359 Variert runde i Romeriksåsene Hakadal Hakadal 36.9
193 Rett til værs i Romeriksåsene Harestua Harestua 38.7
406 To ganger over åsen Hakadal Hakadal 51.6
126 Til byen fra Grua Grua Brekke 54.6
350 Det beste fra Hadeland Grua Grua 68.5
118 Rundtur fra Grua Grua Grua 93.0
274 Variert langtur fra nord til sør Grua Spikkestad 101.0
Romeriksåsene - Nannestad
124 Øst i Romeriksåsene Harasletta Holtersaga 9.4
282 Langs Nitelva Lillestrøm Lillestrøm 10.0
123 Sør i Romeriksåsene Skedsmokorset Harasletta 12.8
353 Til Myrdammen og Nordbysjøen Lillestrøm Nordbysjøen 13.7
99 Rundtur fra Sjonken Sjonken Sjonken 15.2
402 Over Farseggen Lillestrøm Lillestrøm 16.1
390 Gjennom skogen til Nordkisa Jessheim Jessheim 18.9
300 Variert runde i Skedsmo Lillestrøm Lillestrøm 20.7
407 Rundtur på Nordåsen Maura Maura 23.7
403 Langs veien og gjennom skogen Skedsmokorset Skedsmokorset 24.8
100 Rundt Råsjøen Sjonken Sjonken 24.9
458 Langs Hovedbanen og gjennom Lillomarka Lillestrøm Langsetløkka 25.3
401 Treningstur på Romerike Kløfta Kløfta 29.6
398 Fra by til by på Romerike Lillestrøm Jessheim 30.0
405 Trimtur fra Jessheim Jessheim Jessheim 33.6
391 Rundtur fra Maura Maura Maura 36.3
474 Vestover fra Lillestrøm Lillestrøm Lillestrøm 39.7
374 Over Romerikssletta og gjennom Lillomarka Sørumsand Langsetløkka 41.5
101 Mot vest og nord i Romeriksåsene Holtersaga Grua 41.6
321 Helvariert tur til Kikut Lillestrøm Kikutstua 44.0
375 Fra Gardermoen til byen Gardermoen Grorud 44.8
395 Lett runde på Nedre Romerike Sørumsand Sørumsand 46.0
284 I by og land fra Lillestrøm Lillestrøm Lillestrøm 46.9
404 Fra Gardermoen til Kikut Gardermoen Kikutstua 48.3
331 Nordover Nittedalen Lillestrøm Harestua 49.7
373 Opp og ned langs Glomma Sørumsand Sørumsand 51.1
125 Romeriksåsene på langs Skedsmokorset Grua 54.5
461 Romerikssletta rundt Nordkisa Nordkisa 57.9
457 Fra flisby til badeby Lillestrøm Drøbak 59.8
299 Opp og ned Nittedalen Lillestrøm Lillestrøm 63.2
298 Raumerrunden Hvam Hvam 72.6
369 Rundt hele Østmarka Lillestrøm Lillestrøm 89.3
Østmarka
156 Til topps fra Ekerud Ekerud Haukåsen 6.2
162 Kveldstur til Børtervann Fjell Børtervann 7.2
227 Nøklevann rundt Østmarksetra Østmarksetra 8.0
367 Flatebyrunden Flateby Flateby 11.5
154 Sørover fra Skårer Sørlihavna Bjønnebete 11.6
158 Rundt Haukåsen Furuset Haugerud 13.3
57 Sørover i Østmarka Ellingsrud Østmarkskapellet 16.3
153 Nordover til Vangen Ytre Enebakk Vangen 16.4
152 Rundtur fra Kirkebygda Kirkebygda Kirkebygda 17.4
155 Innom Mariholtet og Losby Ellingsrud Sørlihavna 18.0
228 Rundt Nøklevann fra Ellingsrud Ellingsrud Ellingsrud 20.4
160 På vei og sti forbi Vangen Sørlihavna Sandbakken 22.6
481 Hjemover langs Ljanselva Skullerudstua Skullerudstua 23.3
415 Nordøst i Østmarka Marikollen Marikollen 27.6
58 Til Mariholtet - og hjem via Groruddalen Rustadsaga Rustadsaga 27.7
151 Østmarka rundt i sør Streifinn Fjell 29.7
196 Tremilstur nord i Østmarka Haugerud Haugerud 32.6
161 Gjennom Østmarka fra Krokhol Krokhol Grønmo 36.0
229 Langtur fra Østensjøvannet Østensjøvannet Østensjøvannet 39.2
281 I variert landskap fra Ytre Enebakk Ytre Enebakk Ytre Enebakk 41.6
159 Østmarka på langs fra nord Ellingsrud Streifinn 58.5
Sørmarka
178 På Oldtidsveien Bjørndal Bjørndal 10.0
184 Gjennom Nøstvedtmarka fra Ski Ski Ski 11.0
440 Trimtur fra Kolbotn Kolbotn Kolbotn 11.1
183 Småtur fra Ski Ski Ski 12.1
263 Til skogs fra Langhus Langhus Langhus 17.0
428 Gjersjøen rundt fra Kolbotn Kolbotn Kolbotn 17.5
177 Til Sørmarka fra Klemetsrud Klemetsrud Klemetsrud 17.9
180 På kongevei i Nøstvedtmarka Greverud Greverud 19.9
185 Til Bunnefjordens bredder Ski Ski 21.8
264 Mellom tre stasjoner Ski Ski 22.1
262 Rundtur fra Siggerud Siggerud Siggerud 23.8
181 Utenom allfarvei Siggerud Siggerud 24.0
460 Til middelaldergårder i Oppegård Kolbotn Kolbotn 27.9
459 Fra Bunnefjorden til skogen Kolbotn Kolbotn 28.1
179 På oldtidsvei og kongevei Bjørndal Bjørndal 36.2
439 Gaupesteinmarka rundt Tomter Tomter 42.3
182 Langt, men lett Siggerud Siggerud 43.7
480 Gjennom Follo fra Hauketo Hauketo Hauketo 79.1
Follomarka
427 Rundtur til Trampen og Kroer Ås Ås 12.2
336 Strandtur til Hvitsten Vestby Vestby 13.4
189 Rundt Årungen Ås Ås 13.9
191 Asfaltstøy og skogens ro Vinterbro Vinterbro 17.8
335 Togtur på sykkel i Follo Ås Sonsveien 20.3
383 Til Mossemarka fra Son Son Son 22.0
188 I steinalderspor Drøbak Drøbak 23.4
384 Follo-tur fra Hølen Hølen Hølen 23.6
190 Rundtur fra Ås Ås Ås 28.8
265 Historietime mot Bjerkebekk Ås Ås 30.9
186 Mot hovedstaden på kongevei Vestby Hauketo 33.9
187 Rundtur fra Vestby Vestby Vestby 37.5
266 Langtur fra Vestby Vestby Vestby 61.3
Hurummarka
479 Til vann og utsikt Storsand Bjørnåsen 8.6
386 Gjennom Oredalen til Røskestadvannet Tofte Tofte 14.6
332 På to hjul i Hurummarka Filtvet Filtvet 24.9
387 Til Hurummarkas indre Klokkarstua Klokkarstua 35.9
326 Hurumlandet rundt Sætre Sætre 51.2
Mossemarka
380 Sykkeltur på Vansjøstien Moss Moss 14.0
382 Rundtur gjennom Mossemarka Moss Moss 21.5
324 Kysttur fra Moss Moss Moss 30.6
Nesoddmarka
385 Til Hellviktangen og To gård Nesoddtangen Nesoddtangen 16.5
334 Fra kyst til kyst på Nesodden Fagerstrand Fagerstrand 24.5
325 Nesodden rundt Nesoddtangen Nesoddtangen 41.3
345 Langtur til Moss Nesoddtangen Moss 66.3
Hadelandsåsene
462 Rundt Sølvsberget fra Gran Gran Gran 20.8
148 Lushaugen rundt fra Lygna Lygna Lygna 25.1
147 Gjennom Helgedalen fra Lygna Lygna Lygna 28.5
441 Hadelandsutsikt til øst og vest Lygna Lygna 28.9
169 Brandbu rundt Brandbu Brandbu 29.4
463 Gjennom kulturlandskap på Hadeland Brandbu Brandbu 30.2
465 Til Nordmarka fra nord Grindvoll Grindvoll 31.4
464 Middelalderkirker og pilegrimsveg Lunner Lunner 31.9
446 Opp på Øståsen Gran Gran 33.9
445 På Kjølvegen til Toten Brandbu Brandbu 34.9
150 Rundt Øyangen fra Sagvollen Sagvollen Sagvollen 39.0
444 Over toppen av Hadeland Jaren Jaren 39.2
146 Rundt Kvitingen fra Åstjern Åstjern Åstjern 49.0
442 Langtur på Øståsen Lygna Lygna 52.1
149 Østover fra Ullvildsdalen Ullvildsdalen Ullvildsdalen 53.5
166 Lygnaturen på sommerføre Lygna Hakadal 63.6
443 Hurdalsrunden fra Lygna Lygna Lygna 73.1
168 Megatur fra nord Bleiken Spikkestad 173.2
Gjøvik, Toten og Land
280 Trevatna rundt Vassenden Vassenden 24.5
354 Rundt Skumsjøen fra Raufoss Raufoss Raufoss 25.2
429 Opp i høyden fra Gjøvik stasjon Gjøvik Gjøvik 30.9
377 I vakkert Toten-landskap Raufoss Raufoss 36.8
448 Storrunden på sykkel Gjøvik Gjøvik 44.9
388 Einafjorden og Helgedalen Eina Eina 45.5
268 Toten rundt Gjøvik Gjøvik 49.2
379 Gjennom brede bygder Eina Eina 49.2
447 Langtur til Lygna Gjøvik Lygna 49.8
400 Til Skumsjøen og Trevatna Raufoss Raufoss 56.5
378 By og land Gjøvik Gjøvik 66.0
279 Over Totenåsen fra Reinsvoll Reinsvoll Eidsvoll 81.4
Hurdal - Feiring
467 Seks vann på Feiringåsen Feiring Feiring 23.7
466 Nordfeiringsrunden Feiring Feiring 24.4
381 I skogene øst for Hurdalssjøen Hurdal Hurdal 25.3
376 Rundtur på Totenåsen fra Skrukkelisjøen Skrukkelisjøen Skrukkelisjøen 33.4
469 Over Melbyhøgda til Hurdal [Høgdevegen] Feiring Feiring 34.0
361 Runde om Skrukkelia og Jeppedalen Hurdal kirke Hurdal kirke 39.1
482 Med utsikt mot Mjøsa Feiring Feiring 42.2
468 Inn på Totenåsen fra Feiring Feiring Feiring 45.7
372 I grenseland mellom Hurdal og Totenåsen Hurdal kirke Hurdal kirke 55.5
Eidsvoll - Nes
368 NM-runden Eidsvoll Eidsvoll verk Eidsvoll verk 21.3
392 Til Skogbygda fra Vormsund Vormsund Vormsund 27.8
275 Mistberget rundt Ås skole Ås skole 29.2
278 Utsjørunden Eidsvoll Eidsvoll 32.7
276 Gullverksrunden Eidsvoll Eidsvoll 36.6
484 Til skogs fra Skogbygda Ingeborgrud Ingeborgrud 36.8
277 Den store gullverksrunden Eidsvoll Eidsvoll 50.4
399 Langs Hovedbanen fra Eidsvoll Eidsvoll Lillestrøm 54.4
344 Langs Vorma og Mjøsa Årnes Gjøvik 103.1
Totenåsen
337 Torsæterkampen rundt Skreia Skreia 31.8
339 Rundtur på Totenåsen Torsætra Torsætra 36.9
416 Over Totenåsen til Vindflosætra Lund Lund 38.0
338 Innom Torsætra Lena Lena 43.1
340 Til Totenåsen fra vest Lund Lund 45.8
470 Vest og øst for Skreifjella Skreia Skreia 57.0
483 I Skreiabanens spor Skreia Skreia 66.3
389 Totenåsen rundt Lena Lena 93.3

285 turer vist, totalt 9853.2 km.