«Langtur til Lygna»

Strake vegen fra Gjøvik til Lygna, rett sørover Toten – forbi Raufoss, Reinsvoll og Eina, langs Einafjorden og inn i Helgedalen – og så opp bakkene til Lygna. Ukens tur er en super langtur! Mesteparten av turen går på asfalt, og vi er stort sett skjermet for stor biltrafikk. Unntaket er siste strekk før Eina. Ellers sykler vi på gang- og sykkelveg, eller på veger med relativt liten trafikk. I Helgedalen har vi grus under dekkene.

Se alle detaljer (kart, sykkelruter mm.) om turen »»

Rett UT 841

Tre eldre ukens turer

15 Jun 2018

15 Jun 2018

15 Jun 2018

Til byen fra Grua

Uke 28 2018